Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Bộ lọc dùng than hoạt tính - Activated Carbon Filter

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Activated Carbon Filter - Bộ lọc dùng than hoạt tính rất hiệu quả trong việc loại bỏ một loạt các mùi hôi thối và độc hại bao gồm cả hydrogen sulphide (H2S), acetone, ammonia, mecaptans, styrene và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Các chất gây ô nhiễm được loại bỏ theo hướng tích lũy trên diện tích bề mặt và bị oxy hóa trong các cấu trúc lỗ chân lông của than hoạt tính. Ưu điểm của Activated Carbon Filter là phạm vi ứng dụng rộng lớn liên quan đến các chất gây ô nhiễm được loại bỏ và hiệu quả loại bỏ tốt, ngay cả ở nồng độ rất thấp còn lại.

Thông thường sử dụng Activated Carbon Filter kết hợp với Wet Scrubber và/ hoặc Biotrickling Filter để loại bỏ triệt để các chất gây ô nhiễm có mùi hôi thối trước khi phát thải ra môi trường.

Sử dụng Activated Carbon Filter đặc biệt có ý nghĩa đối với các dòng không khí:

Đã được xử lý trước, nhưng không thể làm sạch đầy đủ với giá trị yêu cầu khí sạch bằng các phương pháp khác.

Có tốc độ dòng chảy thấp mà việc sử dụng các các phương pháp khác là quá đắt tiền.

Nồng độ khí thải biến thiên và không ổn định.

Có chứa một thành phần khí thải đặc biệt phải được loại bỏ có chọn lọc (ví dụ như H2S).

Đòi hỏi phải có một hệ thống xử lý khí vì lý do an toàn

Activated Carbon Filter đặc biệt được sử dụng cho nước thải và hoạt động xử lý chất thải