Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Chất thấm dầu, xơ bông thấm dầu

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

Chất thấm dầu Enretech Kleen Sweep

Đặc tính: hấp thụ nhanh và cô lập chất lỏng mà nó hấp thụ, không ăn mòn.

Xơ bông thấm dầu Cellosorb

+ Chỉ hút dầu, không hút nước, có độ nổi cao giúp dễ dàng thu vớt;

+ Có khả năng hút tối đa gấp 20 lần trong lượng của nó;

+ An toàn không độc hại với động thực vật trên cạn và dưới nước.