Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Kích thủy lực 2 chiều 200 tấn CRI-C-200/250

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:10

Kích thủy lực 2 chiều 200 tấn CRI-C-200/150

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:10

Kích thủy lực 1 chiều 15 tấn hồi về bằng lò xo - EURO

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:10

Kích thủy lực 1 chiều 25 tấn hồi về bằng lò xo - EURO

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:10

Kích lùn vòng hãm 1 chiều 260 tấn CSE GS TU

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:10

Kích lùn vòng hãm 1 chiều 400 tấn CSE GS TU

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:10

Kích lùn vòng hãm 1 chiều 500 tấn CSE GS TU không tự hồi về

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:10

Kích thủy lực lùn 1 chiều 10 tấn CRM-C hồi về bằng lò xo

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:10

Kích thủy lực lùn 1 chiều 20 tấn CRM-C hồi về bằng lò xo

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:09

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn CRM-C hồi về bằng lò xo

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:09

Kích thủy lực lùn 1 chiều 50 tấn CRM-C hồi về bằng lò xo

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:09

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn CRI-C-500/50

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:09

Kích thủy lực 2 chiều 200 tấn CRI-C-200/50

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:09

Kích thủy lực 2 chiều 150 tấn CRI-C-150/250

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:09

Kích thủy lực 2 chiều 150 tấn CRI-C-150/200

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:09

Kích thủy lực 2 chiều 150 tấn CRI-C-150/150

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 10:09

Kích thủy lực 2 chiều 150 tấn CRI-C-150/100

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 09:32

Kích thủy lực 2 chiều 150 tấn CRI-C-150/50

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 09:32

Kích thủy lực 2 chiều 100 tấn CRI-C-100/250

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 09:32

Kích thủy lực 2 chiều 100 tấn CRI-C-100/200

Xuất xứ: Ý - Italy

Ngày đăng: 02/06/2020 09:31

Hiển thị 121 - 140 trên 1,198 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.