Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Hệ thống hút khí độc

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Đặc điểm của hệ thống hút khí độc

Hệ thống hút khí độc dùng để hút khí độc phát sinh trong các dây chuyền sản xuất phát sinh khí độc hại như dây chuyền tẩy rủa bề mặt, dây chuyền mạ kẽm, mạ crom, điện hóa...

Hệ thống hút khí độc làm giảm nồng độ khí thải phát tán trong không khí, hút và thu gom khí thải về nơi xử lý chung. Giúp môi trường làm việc an toàn và giảm thiểu các bệnh nghề nghiệp cho người lao động...

Hệ thống hút khí độc dduocj sản xuất bằng vật liệu chống chịu hóa chất như nhụa PP, PVC, INOX ... 

Tùy thuộc vào việc phát tán của khí thải ta sẽ có những thiết kế phù hợp các chụp hút, hệ thống đường ống đảm bảo sao cho lượng khí được thu gom 1 cách hiệu quả nhất...