Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Hóa chất dùng cho chuẩn độ Karl Fisher AQUAMICRON AXI/CXU Mitsubishi- Nhật

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Cung cấp các loại hóa chất dùng cho chuẩn độ Karl Fisher của hãng Mitsubishi - Nhật Bản.

Hóa chất dùng cho chuẩn độ Karl Fisher AQUAMICRON AXI/CXU Mitsubishi- Nhật dùng để chạy cho máy chuẩn độ karl fischer xác định hàm lượng nước bằng phương pháp thể tích hay điện lượng.

Hóa chất Karl Fisher AQUAMICRON AXI,  AS, AX, CXU,... 

Nước chuẩn AQUAMICRON water Standard 0.1: 5ml x 10 ống/ hộp.

Nước chuẩn AQUAMICRON water Standard 0.2: 5ml x 10 ống/ hộp.

Nước chuẩn AQUAMICRON water Standard 1: 5ml x 10 ống/ hộp.

Nước chuẩn AQUAMICRON water Standard 10: 8ml x 10 ống/ hộp.

AQUAMICRON Solid Water Standard:  10g/ chai

AQUAMICRON Check Solution P: 100mL/ chai.

AQUAMICRON Standard Water/ Methanol: 250mL/ chai

Tên sản phẩm

Sử dụng

Thông số kỹ thuật

Package

AQUAMICRON® AXI

*AXI [For frit or fritless type cell, equivalent to FLS]
*AXI, AX & AX01[For General-use] 
Organic solvents, Inorganic chemicals, Oiles, Petroleum products, Various kind of gases, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

 

500mL

AQUAMICRON® AX

AQUAMICRON® AX01

100mL

AQUAMICRON® AS

[For Oils]
Naphtha, Gasolone, Diesel oil, Electrical insulation oil, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL 

500mL

AQUAMICRON® AKX

[For Ketones]
 Ketones. Silicone oils. Low carboxylic acids, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

500mL

 

AQUAMICRON® CXU

[Catholyte]
 Both AX and AS and AKX available to combine with

Moisture
 maximum
 0.6mgH2O/mL

5mL ampule×
10/case

AQUAMICRON® FLS

[For fritless type cell]
 Organic solvents, Inorganic gases, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

500mL

 

Product name

Use

Specification

Package

AQUAMICRON® AXI

*AXI [For frit or fritless type cell, equivalent to FLS]
*AXI, AX & AX01[For General-use] 
Organic solvents, Inorganic chemicals, Oiles, Petroleum products, Various kind of gases, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

 

500mL

AQUAMICRON® AX

AQUAMICRON® AX01

100mL

AQUAMICRON® AS

[For Oils]
Naphtha, Gasolone, Diesel oil, Electrical insulation oil, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL 

500mL

AQUAMICRON® AKX

[For Ketones]
 Ketones. Silicone oils. Low carboxylic acids, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

500mL

 

AQUAMICRON® CXU

[Catholyte]
 Both AX and AS and AKX available to combine with

Moisture
 maximum
 0.6mgH2O/mL

5mL ampule×
10/case

AQUAMICRON® FLS

[For fritless type cell]
 Organic solvents, Inorganic gases, etc.

Moisture
 maximum
 0.15mgH2O/mL

500mL

 

Tên sản phẩm

Sử dụng

Thông số

Đóng gói

For Coulometric Titration

AQUAMICRON®
Water Standard 0.1

For checking the accuracy of the coulometric moisture meter

Titer
0.1±0.01mgH2O/g

5mL
x10/case

AQUAMICRON®
Water Standard 0.2

For checking the accuracy of the coulometric moisture meter

Titer
0.2±0.01mgH2O/g

5mL
x10/case

AQUAMICRON®
Water Standard 1

For checking the accuracy of the coulometric moisture meter

Titer
1±0.05mgH2O/g

5mL
x10/case

AQUAMICRON®
Check Solution P

The end-point adjustment solution can be used with both AX and AKX. It can also be used for day-to-day management of coulometric moisture mesurement systems.

Moisture
3.8-4.2mgH2O/g

100mL

For Volumetric Titration

AQUAMICRON®
Water Standard 10

For determination of Karl Fischer reagent titer

Titer
10±0.5mgH2O/g

8mL
x10/case

AQUAMICRON®
Standard Water/Methanol

Used to assess titer of Karl Fischer reatents(3-10mgH2O/mL). Also can be used for reverse titration.

Moisture
2.0±0.04mgH2O/g

250mL

For Vaporization Method

AQUAMICRON®
Solid Water Standard

For evaluation a moisture meter with a water vaporizer

Moisture
3.83±0.1%

10g