Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Hóa chất Sulfuric Acid 95%- H2SO4, Code 20700.298

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Hóa chất Sulfuric Acid 95%- H2SO4

Code 20700.298

Xuất xứ : VWR - Pháp

Dùng trong phòng thí nghiệm

Thông số kỹ thuật

Assay

95.0 - 97.0 %

Colouration

Max. 10 APHA

Ignition residue

Max. 5 ppm

Substances reducing KMnO4 (as SO2)

Max. 2 ppm

Cl (Chloride)

Max. 0.2 ppm

NH4 (Ammonium)

Max. 2 ppm

NO3 + NO2 (as NO3)

Max. 0.2 ppm

PO4 (Phosphate)

Max. 0.5 ppm

Ag (Silver)

Max. 0.02 ppm

Al (Aluminium)

Max. 0.02 ppm

As (Arsenic)

Max. 0.005 ppm

Ba (Barium)

Max. 0.02 ppm

Be (Beryllium)

Max. 0.01 ppm

Bi (Bismuth)

Max. 0.01 ppm

Ca (Calcium)

Max. 0.2 ppm

Cd (Cadmium)

Max. 0.02 ppm

Co (Cobalt)

Max. 0.01 ppm

Cr (Chromium)

Max. 0.02 ppm

Cu (Copper)

Max. 0.01 ppm

Fe (Iron)

Max. 0.2 ppm

Ge (Germanium)

Max. 0.02 ppm

K (Potassium)

Max. 0.05 ppm

Li (Lithium)

Max. 0.01 ppm

Mg (Magnesium)

Max. 0.03 ppm

Mn (Manganese)

Max. 0.01 ppm

Mo (Molybdenum)

Max. 0.02 ppm

Na (Sodium)

Max. 0.5 ppm

Ni (Nickel)

Max. 0.02 ppm

Pb (Lead)

Max. 0.02 ppm

Sr (Strontium)

Max. 0.02 ppm

Ti (Titanium)

Max. 0.02 ppm

Tl (Thallium)

Max. 0.02 ppm

V (Vanadium)

Max. 0.01 ppm

Zn (Zinc)

Max. 0.1 ppm

Zr (Zirconium)

Max. 0.02 ppm