Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Infrared Laser Illuminator

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Infrared Laser Illuminator

Illumination distance up to 500 m (1640 ft)

Illuminator with distance up to 300 m (948 ft) and 500 m (1640 ft) optional

Motor driven beam angle from 1.5° to 68° adjustable

Synchronized with camera zoom

Input power: 12 V DC

Semi-covert (808 nm), covert 940 nm, and 980 nm infrared Laser optional