Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Máy đo trị số OCTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo)

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Thông tin sản phẩm máy đo trị số OCTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo):

Máy đo đa chỉ số CTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo)

HÃNG : ERALYTICS- ÁO

MODEL : ERASPEC 

Dự đoán chỉ số (trị số) octan RON, MON kể cả lọai xăng sử dụng phụ gia kim loại MMT

ASTM D 5845 Xác định 9 thành phần Oxygenates.

ASTM D6277 Xác định 15 loại Aromatic và Benzene.

Tổng hàm lượng Aromatic, Oxygen, Olefin và Saturate.

Xác định MMT và DCPD.

Đo khối lượng riêng của xăng 0- 1,999 g/cm3 , +/-0,0006 

Và 10 thông số đo dành riêng cho khách hàng

trisooctan, #chisoron, #ASTMD5845, #ASTMD6277

Oxygenate:

MTBE            0 - 20 vol%, +/- 0,08%

TAME            0 - 25 vol%, +/-i 0,1%

ETBE             0 - 25 vol%, +/-0,1%

DIPE              0 - 20 vol% , +/-0,1%

Methanol        0 - 15 vol%, +/-0,05%

Ethanol           0 - 25 vol%, 0,15%

Iso-Propanol  0 - 20 vol%, +/-0,1%

2-Butanol       0 - 25 vol%, +/-0,1%

Tert-Butanol   0 - 25 vol%, 0,08% @ 11%

All other Oxygenate 0 - 20 vol%, +/-0,1%

Aromatic:

Benzene  0 - 10 vol%, +/-0,018%

Toluene             0 - 20 vol%, +/-0,3%

o-Xylene           0 - 20 vol%, +/-0,2%

p-Xylene           0 - 20 vol%, +/-0,2%

m-Xylene          0 - 20 vol%, +/-0,2%

Ethyl benzene    0 - 20 vol%, +/-0,2%

Propyl benzene  0 - 20 vol%, +/-0,2%

4-Ethyl toluene  0 - 20 vol%, +/-0,2%

Mesitylene         0 - 20 vol%, +/-0,2%

Pseudocumol     0 - 20 vol%, +/-0,2%

All other Aromatics  0 - 20 vol%, +/-0,2%

Tổng hàm lượng:

Total aromatic:      0 - 50 vol%, +/-0,8%

Total Olefin:          0 - 80 vol%, +/-0,7%

Di-Olefin:              0 -  15 vol%, +/- 0,18%

Oxygen:                  0 - 12m%, +/-0,04%

Saturate:                 0 - 100 vol%, +/-1,1%

Các thông số khác:

RON   70 - 105, +/-0,2

MON  65 - 100, +/-0,1

Antiknock Index    67 - 103, +/-0,2

MMT:  30 - 10000 mg/l, +/- 12mg/L

Manganese ( by MMT) 7,5 - 2500 mg/L, +/- 3mg/L

DCPD (Dicylopentadiene): 0  - 15 vol%, +/- 0,11%

Distillation fraction: IBP, T10, T50, T90, FBP

Driveability index 950 - 1380

VOC Emissions Calculator

Phụ tùng chọn thêm không bắt buộc

ES01-DIE Tích hợp tính năng phân tích dầu Diesel và Bio diesel

Trị số cetane: 25 - 75

Chỉ số cetane: 30 - 70

Cetane improver: 0 - 5000ppm

Tổng hàm lượng aromatic: 0 -60%wt

Poly Nuclear aromatic: 0 - 40%wt

Đặc tính chưng cất: IBP, T85, T90, T95, FBP

Đo tỷ trong: 0,500 đến 1,999g/cm3 +/- 0,001g/cm3 

Thông tin thêm:

Hàng hóa được bàn giao, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ tại phòng thí nghiệm của khách hàng.

Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa.

Sao Việt cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì và đảm bảo cung cấp các phụ tùng thay thế sau thời gian bảo hành...