Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Nhà phân phối động cơ điện Oriental | Oriental Việt Nam

Giá 5,150,000 VND / Cái

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý là nhà phân phối động cơ Oriental.

*Giới thiệu về Oriental:

Được thành lập vào năm 1885, là công ty đi đầu trong các hệ thống chuyển động, Oriental Motor đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bằng công nghệ đáng tin cậy và nhiều loại sản phẩm.

Oriental Motor là nhà sản xuất động cơ nhỏ đầu tiên tại Nhật Bản cung cấp động cơ nhỏ gọn tiêu chuẩn hóa, và kể từ đó đã tiếp tục đổi mới và mở rộng các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của mình. Chúng tôi đã tạo ra động cơ cho các ứng dụng điện và điều khiển được sử dụng trong các đơn vị, hệ thống và thiết bị ngoại vi riêng lẻ.

Hơn nữa, chúng tôi đã phát triển các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn, chẳng hạn như Tiêu chuẩn UL, CSA và EN và Đánh dấu CE, cũng như tuân thủ Chỉ thị RoHS. Oriental Motor tự hào cung cấp nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu cụ thể của các ngành công nghiệp khác nhau.

*Model sản phẩm:

2IK6A-AW2L2

2IK6A-CW2L2

2IK6A-EW2G

2IK6A-SW2L

2IK6GN-AW2L2

2IK6GN-AW2L2 + 2GN100KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN12,5KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN120KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN150KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN15KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN180KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN18KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN25KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN3.6KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN30KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN36KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN3KF

2IK6GN-AW2L2 + 2GN50KF

5IK90GE-SW2L + 5GE3,6KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE3.6RA

5IK90GE-SW2L + 5GE3.6RH

5IK90GE-SW2L + 5GE30KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE30RA

5IK90GE-SW2L + 5GE30RH

5IK90GE-SW2L + 5GE36KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE36RAC

5IK90GE-SW2L + 5GE36RH

5IK90GE-SW2L + 5GE3KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE3RA

5IK90GE-SW2L + 5GE3RH

5IK90GE-SW2L + 5GE50KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE50RA

5IK90GE-SW2L + 5GE50RH

5IK90GE-SW2L + 5GE5KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE5RA

5IK90GE-SW2L + 5GE5RH

5IK90GE-SW2L + 5GE60KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE60RA

5IK90GE-SW2L + 5GE60RH

5IK90GE-SW2L + 5GE6KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE6RA

5IK90GE-SW2L + 5GE6RH

5IK90GE-SW2L + 5GE7,5KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE7,5RA

5IK90GE-SW2L + 5GE7,5RH

5IK90GE-SW2L + 5GE75KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE75RA

5IK90GE-SW2L + 5GE75RH

5IK90GE-SW2L + 5GE90KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE90RA

5IK90GE-SW2L + 5GE90RH

5IK90GE-SW2L + 5GE9KBF

5IK90GE-SW2L + 5GE9RA

5IK90GE-SW2L + 5GE9RH

5IK40GN-SW2L + 5GN30KF

5IK40GN-SW2L + 5GN30RA

5IK40GN-SW2L + 5GN30RH

5IK40GN-SW2L + 5GN36KF

5IK40GN-SW2L + 5GN36RA

5IK40GN-SW2L + 5GN36RH

5IK40GN-SW2L + 5GN3KF

5IK40GN-SW2L + 5GN3RA

5IK40GN-SW2L + 5GN3RH

5IK40GN-SW2L + 5GN50KF

5IK40GN-SW2L + 5GN50RA

5IK40GN-SW2L + 5GN50RH

5IK40GN-SW2L + 5GN5KF

5IK40GN-SW2L + 5GN5RA

5IK40GN-SW2L + 5GN5RH

5IK40GN-SW2L + 5GN60KF

5IK40GN-SW2L + 5GN60RA

5IK40GN-SW2L + 5GN60RH

5IK40GN-SW2L + 5GN6KF

5IK40GN-SW2L + 5GN6RA

5IK40GN-SW2L + 5GN6RH

5IK40GN-SW2L + 5GN7,5KF

5IK40GN-SW2L + 5GN7.5RA

5IK40GN-SW2L + 5GN7.5RH

5IK40GN-SW2L + 5GN75KF

5IK40GN-SW2L + 5GN75RA

5IK40GN-SW2L + 5GN75RH

5IK40GN-SW2L + 5GN90KF

5IK40GN-SW2L + 5GN90RA

5IK40GN-SW2L + 5GN90RH

5IK40GN-SW2L + 5GN9KF

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC005HBLB

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC005HBLF

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC010HBLB

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC010HBLF

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC015HBLB

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC015HBLF

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC020HBLB

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC020HBLF

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC025HBLB

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC025HBLF

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC030HBLB

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC030HBLF

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC040HBLB

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC040HBLF

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC050HBLB

BLM230HP-100S+BMUD30-A2+CC050HBLF

BLM6400SHP-50S+BMUD400-S+CC100HBLF

BLM6400SHP-5S+BMUD400-S+CC005HBLB

BLM6400SHP-5S+BMUD400-S+CC005HBLF

BLM6400SHP-5S+BMUD400-S+CC010HBLB

BLM6400SHP-5S+BMUD400-S+CC010HBLF

BLM6400SHP-5S+BMUD400-S+CC015HBLB

BLM6400SHP-5S+BMUD400-S+CC015HBLF

BLM6400SHP-5S+BMUD400-S+CC020HBLB

BLM6400SHP-5S+BMUD400-S+CC020HBLF

BLM6400SHP-5S+BMUD400-S+CC025HBLB

BLM6400SHP-30S+BMUD400-S+CC050HBLF

BLM6400SHP-30S+BMUD400-S+CC070HBLB

BLM6400SHP-30S+BMUD400-S+CC070HBLF

BLM6400SHP-30S+BMUD400-S+CC100HBLB

BLM6400SHP-30S+BMUD400-S+CC100HBLF

BLM6400SHP-50S+BMUD400-S+CC005HBLB

BLM6400SHP-50S+BMUD400-S+CC005HBLF

BLM6400SHP-50S+BMUD400-S+CC010HBLB

BLM6400SHP-50S+BMUD400-S+CC010HBLF

BLM6400SHP-50S+BMUD400-S+CC015HBLB

BLM6400SHP-50S+BMUD400-S+CC015HBLF

BLM6400SHP-50S+BMUD400-S+CC020HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC030HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC030HBLF

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC040HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC040HBLF

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC050HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC050HBLF

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC070HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC070HBLF

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC100HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC100HBLF

BLM5120HP-10S+BMUD120-A2+CC005HBLB

BLM5120HP-10S+BMUD120-A2+CC005HBLF

BLM5120HP-10S+BMUD120-A2+CC010HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-A2+CC070HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-A2+CC070HBLF

BLM5120HP-100SF+BMUD120-A2+CC100HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-A2+CC100HBLF

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC005HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC005HBLF

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC010HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC010HBLF

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC015HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC015HBLF

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC020HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC020HBLF

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC025HBLB

BLM5120HP-100SF+BMUD120-C2+CC025HBLF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC005VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC005VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC010VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC010VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC015VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC015VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC020VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC020VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC025VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC025VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC030VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC030VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC040VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC040VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC050VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC050VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC070VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC070VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC100VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC100VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC150VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC150VZR

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC200VZF

AZM46AC-TS10 + AZD-AD + CC200VZR

NX410AA-1

NX410AA-2

NX410AA-3

NX410AC-1

NX410AC-2

NX410AC-3

NX410MA-1

NX410MA-2

NX410MA-3

NX410MC-1

NX410MC-2

NX410MC-3

NX45AA-1

NX45AA-2

NX45AA-3

NX45AC-1

NX45AC-2

NX45AC-3

NX45MA-1

NX45MA-2

NX45MA-3

NX45MC-1

NX45MC-2

NX45MC-3

NX620AA-1

NX620AA-2

NX620AA-3

NX620AC-1

NX620AC-2

NX620AC-3

NX620MA-1

NX620MA-2

NX620MA-3

NX620MC-1

NX620MC-2

NX620MC-3

NX640AS-1

NX640AS-2

NX640AS-3

NX640MS-1

NX640MS-2

NX640MS-3

NX975AS-1

NX975AS-2

NX975AS-3

NX975MS-1

NX975MS-2

NX975MS-3

5IK60GU-SW+5GU120K

US540-402+5GN25K

Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Phú Quý

Công ty Công nghệ Hoàng Phú Quý là doanh nghiệp chuyên cung cấp máy móc và thiết bị cho ngành công nghiệp như: sản xuất thép, bồn bể khuấy trộn công nghiệp, cẩu trục, xử lý nước thải, cầu cảng, khai thác mỏ, máy bao bì đóng gói, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, máy trộn bê tông, xi măng, máy ép gạch, nén gạch ,gốm sứ và dây chuyền băng tải cho nghành sản xuất, v.v...

Công ty chúng tôi lấy nền tảng là chất lượng sản phẩm và dịch vụ để làm yếu tố tạo uy tín đối với khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng cải tiến,và đa dạng hóa sản phẩm nhằm mang đến cho khách hàng sự phục vụ tốt nhất và trong thời gian ngắn nhất.

Công ty Công Nghệ Hoàng Phú Quý đã và đang trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh có uy tín trên thị trường. Chúng tôi luôn mong muốn được sự quan tâm và hợp tác của Quý Khách hàng nhiều hơn.

Sản phẩm đã xem