Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Tư vấn, dịch vụ Công nghệ thông tin

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cung cấp các giải pháp tổng thể, các đề án ứng dụng tin học, tác nghiệp trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đào tạo bảo mật và hệ thống mạng thông tin. 

+ Xây dựng đề án tổng thể

+ Phân tích hiện trạng và đưa ra thiết kế hệ thống theo các phương án khả thi

+ Phân tích và thiết kế chi tiết theo yêu cầu của khách hàng

+ Cài đặt hệ thống thông tin, thực hiện triển khai tại nơi sử dụng

+ Đào tạo và hướng dẫn sử dụng tại các cơ sở (đào tạo kiến thức tin học nói chung, các kiến thức mạng LAN, WAN và các hệ thống phần mềm đã cài đặt)

+ Phát triển, bảo hành và bảo trì hệ thống theo yêu cầu của khách hàng.

- Các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ kỹ thuật CNTT cho các đơn vị có yêu cầu.

- Thiết kế và xây dựng phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho các đơn vị.

* Các dự án đã triển khai trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Từ khi được thành lập đến nay Trung tâm luôn đặt trọng tâm vào việc xây dựng phần mềm và tích hợp hệ thống cũng như kỹ năng quản trị dự án. Trong nhiều năm qua, Trung tâm đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng và thực hiện những ứng dựng dài hạn. Vì thế những phần mềm này đã đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam cũng như những thông lệ quốc tế. Hầu hết những sản phẩm của Trung tâm tùy thuộc vào yêu cầu của người sử dụng, phù hợp với địa thế và luật pháp Việt Nam.

Các dự án, nhiệm vụ đã triển khai thành công:

- Triển khai đề tài quản lý nhân hộ khẩu và quản lý đối tượng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (phần mềm quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý đối tượng).

- Xây dựng phần mềm quản lý con dấu phục vụ công tác quản lý đặc doanh tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Xây dựng và quản trị Website của Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Xây dựng chương trình quản lý công văn tại Văn phòng công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng.

- Thiết kế và xây dựng Website cho công ty TNHH dịch vụ du lịch công đoàn.

- Xây dựng phần mềm Quản lý tàu cá và Đăng kiểm tại Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Xây dựng phần mềm Quản lý chứng nhận thủy sản Khai thác tại Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Xây dựng Website Chợ ảo tại Trung tâm thông tin và ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Thuận.

- Xây dựng phần mềm quản lý văn bản tại Văng phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Xây dựng phần mềm quản lý dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Xây dựng chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025: Phân tích thiết kế module kết nối sàn.

- Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT: Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT.

- Nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Phân tích thiết kế và xây dựng trang thông tin điện tử trạm thông tin điện tử KHCN.

- Thiết kế, xây dựng, phát triển và quản lý trang thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng Anh của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Thiết kế, xây dựng, phát triển và quản lý trang thông tin tư vấn Khoa học Công nghệ phục vụ nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên Internet.

- Thiết kế, xây dựng, phát triển và quản lý trang thông tin KH&CN về sáng chế, giải pháp hữu ích, và kết quả đề tài/dự án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thiết kế, xây dựng, phát triển và quản lý ứng dụng đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN.

Sàn giao dịch Công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản phẩm đã xem