Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Túi lọc khí F5-F6-F7-F8

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Túi lọc khí F6-F7-F8
Vật liệu lọc:  Sợi tổng hợp
Tiêu chuẩn: EN779-F6/F7/F8.
Cấp độ lọc: (70 - 95%)

 
Hiệu suất Kích thước Số túi Lưu lượng/áp suất Diện tích lọc EN 779 Màu
65% 592 592 600 6 2500/75 3400/126 4250/216 4.4 F6  Xanh
290 592 600 3 1250/75 1700/126 2150/216 2.2
592 592 600 8 2500/65 3400/50 4250/112 5.6
290 592 600 4 1250/65 1700/50 2150/112 2.6
85% 592 592 600 6 2500/75 3400/126 4250/216 4.4   Hồng
290 592 600 3 1250/75 1700/126 2150/216 2.2
592 592 600 8 2500/65 3400/50 4250/112 5.6
290 592 600 4 1250/65 1700/50 2150/112 2.6
95% 592 592 600 6 2500/75 3400/126 4250/216 4.4 F8 Vàng
290 592 600 3 1250/75 1700/126 2150/216 2.2
592 592 600 8 2500/65 3400/50 4250/112 5.6
290 592 600 4 1250/65 1700/50 2150/112 2.6
 
 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 2G

Sản phẩm đã xem