FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH Aubase Việt Nam Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 11/08/2020 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Thiết bị đo lường, Van, Đường ống Lượt truy cập: 23,605 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm

Cảm biến lưu lượng mái chèo GF 2536 Rotor-X
Cảm biến lưu lượng mái chèo GF 2536 Rotor-X

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo mức dạng siêu âm DL14- Chính hãng Flowline
Cảm biến đo mức dạng siêu âm DL14- Chính hãng Flowline

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo mức dạng siêu âm DX10- Chính hãng Flowline
Cảm biến đo mức dạng siêu âm DX10- Chính hãng Flowline

Giá: Liên hệ

Van bướm GF 567- Chính hãng
Van bướm GF 567- Chính hãng

Giá: Liên hệ

Van bi ba ngã GF 543- Georg Fischer
Van bi ba ngã GF 543- Georg Fischer

Giá: Liên hệ

Van màng điều khiển khí nén Georg Fischer DIASTAR Ten
Van màng điều khiển khí nén Georg Fischer DIASTAR Ten

Giá: Liên hệ

Van bi GF 546- Chính hãng Georg Fischer
Van bi GF 546- Chính hãng Georg Fischer

Giá: Liên hệ

Bộ hiển thị đa thông số GF Signet 9900
Bộ hiển thị đa thông số GF Signet 9900

Giá: Liên hệ

Bộ hiển thị thông số đa năng 8900 GF Signet
Bộ hiển thị thông số đa năng 8900 GF Signet

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo pH/ ORP GF 2724-2726 - GF Signet
Thiết bị đo pH/ ORP GF 2724-2726 - GF Signet

Giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng dạng cánh quay 515 Rotor X- George Fischer
Cảm biến lưu lượng dạng cánh quay 515 Rotor X- George Fischer

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo lưu lượng GF Signet 2551- Chính hãng Georg Fischer
Cảm biến đo lưu lượng GF Signet 2551- Chính hãng Georg Fischer

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo lưu lượng GF Signet 2552- Thân kim loại- Chính hãng Georg Fischer
Cảm biến đo lưu lượng GF Signet 2552- Thân kim loại- Chính hãng Georg Fischer

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo mức dạng Radar LR15- Chính hãng Flowline
Cảm biến đo mức dạng Radar LR15- Chính hãng Flowline

Giá: Liên hệ

Bộ hiển thị hai kênh GF Signet 9950
Bộ hiển thị hai kênh GF Signet 9950

Giá: Liên hệ

Cảm biến chênh áp MS-151 Dwyer- Dwyer Instruments
Cảm biến chênh áp MS-151 Dwyer- Dwyer Instruments

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo mức dạng siêu âm US06 & US012- Chính hãng Flowline
Thiết bị đo mức dạng siêu âm US06 & US012- Chính hãng Flowline

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo mức dạng siêu âm UG01 & UG03- Chính hãng Flowline
Cảm biến đo mức dạng siêu âm UG01 & UG03- Chính hãng Flowline

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo mức dạng siêu âm UG06 & UG12- Chính hãng Flowline
Cảm biến đo mức dạng siêu âm UG06 & UG12- Chính hãng Flowline

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo mức dạng siêu âm US01 & US023- Chính hãng Flowline
Thiết bị đo mức dạng siêu âm US01 & US023- Chính hãng Flowline

Giá: Liên hệ