FREE

Hồ sơ

Công ty TECH MART KD Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 07/10/2015 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 324,417 Xem thêm Liên hệ

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Công ty TECH MART KD
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. HCM
Website: http://techkd.com/
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính:
Số nhân viên: 50