FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH AKARA Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 27/10/2015 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Dầu nhớt, thiết bị vệ sinh Lượt truy cập: 237,277 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm

Dầu động cơ Vector PRIX TURBO CH4/SF, 15W-40/ 20W-50 (200L)
Dầu động cơ Vector PRIX TURBO CH4/SF, 15W-40/ 20W-50 (200L)

Giá: 13,500,000 VND

Dầu động cơ Vector PRIX 15W-40/ 20W-50, CF-4/SF (200L)
Dầu động cơ Vector PRIX 15W-40/ 20W-50, CF-4/SF (200L)

Giá: 12,500,000 VND

Dầu động cơ Vector TITUS API: CI-4/SF, 15W-40/ 20W-50 (200L)
Dầu động cơ Vector TITUS API: CI-4/SF, 15W-40/ 20W-50 (200L)

Giá: 16,500,000 VND

Dầu động cơ Vector PRIX 15W-40/ 20W-50, CF-4/SF (18L)
Dầu động cơ Vector PRIX 15W-40/ 20W-50, CF-4/SF (18L)

Giá: 1,250,000 VND

Dầu động cơ Vector PRIX TURBO CH4/SF, 15W-40/ 20W-50 (18L)
Dầu động cơ Vector PRIX TURBO CH4/SF, 15W-40/ 20W-50 (18L)

Giá: 1,350,000 VND

Dầu động cơ Vector Titus API: CI-4/SF, 15W-40/ 20W-50 (18L)
Dầu động cơ Vector Titus API: CI-4/SF, 15W-40/ 20W-50 (18L)

Giá: 1,650,000 VND

Dầu nhớt xe máy VECTOR HI-TECH SCOOTER 10W-40
Dầu nhớt xe máy VECTOR HI-TECH SCOOTER 10W-40

Giá: 140,000 VND

Dầu nhớt xe máy VECTOR HI-TECH SCOOTER 10W-40 0.8L
Dầu nhớt xe máy VECTOR HI-TECH SCOOTER 10W-40 0.8L

Giá: 130,000 VND

Dầu động cơ VECTOR Super HD 20W40
Dầu động cơ VECTOR Super HD 20W40

Giá: 1,100,000 VND

Dầu máy 2 thì Vector AKARA 2T, API: TC, JASO: FB
Dầu máy 2 thì Vector AKARA 2T, API: TC, JASO: FB

Giá: 135,000 VND

Dầu nhớt động cơ ô tô cao cấp Vector FORMULA I1 - 10W40 - SN/CF
Dầu nhớt động cơ ô tô cao cấp Vector FORMULA I1 - 10W40 - SN/CF

Giá: 450,000 VND

Dầu động cơ xe tải, ô tô VECTOR PRIX TURBO 15W40/ 20W50
Dầu động cơ xe tải, ô tô VECTOR PRIX TURBO 15W40/ 20W50

Giá: 420,000 VND

Dầu động cơ xe tải, ô tô Vector PRIX 15W40/20W50 - CF-4/ SF
Dầu động cơ xe tải, ô tô Vector PRIX 15W40/20W50 - CF-4/ SF

Giá: 380,000 VND

Dầu thủy lực (Nhớt 10) VECTOR HYDRAULIC VG 32 46 68
Dầu thủy lực (Nhớt 10) VECTOR HYDRAULIC VG 32 46 68

Giá: 11,500,000 VND

Dầu thủy lực (nhớt 10) VECTOR Hydraulic AW 32, 46, 68
Dầu thủy lực (nhớt 10) VECTOR Hydraulic AW 32, 46, 68

Giá: 11,500,000 VND

Dầu nhớt xe máy VECTOR PLUS 20W-40 - 0.8
Dầu nhớt xe máy VECTOR PLUS 20W-40 - 0.8

Giá: 100,000 VND

Dầu nhớt xe máy VECTOR PLUS 20W-40 - 1 QUART
Dầu nhớt xe máy VECTOR PLUS 20W-40 - 1 QUART

Giá: 110,000 VND

Dầu nhớt xe máy VECTOR HI-TECH 15W-40 - 0.8L
Dầu nhớt xe máy VECTOR HI-TECH 15W-40 - 0.8L

Giá: 125,000 VND

Dầu nhớt xe máy VECTOR HI-TECH 15W-40 - 1 QUART
Dầu nhớt xe máy VECTOR HI-TECH 15W-40 - 1 QUART

Giá: 135,000 VND

Dầu động cơ xe tải, ô tô cao cấp VECTOR TITUS CI-4 - 15W40/20W50
Dầu động cơ xe tải, ô tô cao cấp VECTOR TITUS CI-4 - 15W40/20W50

Giá: 410,000 VND