FREE

Hồ sơ

Công ty cổ phần công nghệ tin học HTL Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 02/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: phần mềm kế toán, phần mềm tin học, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý cửa hàng Lượt truy cập: 261,736 Xem thêm Liên hệ

Phân hệ quản lý hàng tồn kho

Ngày đăng: 16/10/2012

Mã sản phẩm: MS271/02

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: Liên hệ trưc tiếp

Phương thức thanh toán: Thỏa thuận

Khả năng cung cấp: Liên hệ trực tiếp

Đóng gói: Liên hệ trực tiếp

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Đầu vào của sổ hàng hoá do người dùng tự tạo dựa trên 3 trạng thái: xuất/nhập/chuyển kho. 
 • Quản lý hàng lắp ráp: xây dựng đơn sản xuất (BOM-Bill Of Materials) gồm nhiều nguyên vật liệu và bán thành phẩm để sản xuất ra thành phẩm
 • Quản lý nguyên vật liệu trong sản xuất: xây dựng định mức sản xuất, xử lý xuất kho nguyên vật liệu theo đơn sản xuất.
 • So sánh sản lượng giữa thực tế sản xuất với kế hoạch.
 • Tự động tạo đơn sản xuất mới căn cứ trên đơn sản xuất đã có.
 • Cho phép quản lý thành phẩm theo từng lô sản xuất.
 • Theo dõi hàng tồn kho: tồn kho tức thời và tồn kho cuối kỳ
 • Phiếu nhập: nhập từ sản xuất và nhập khác.
 • Phiếu xuất: xuất cho sản xuất, xuất điều chuyển kho và xuất khác.
 • Tính giá vật tư tồn kho: giá trung bình, giá nhập trước xuất trước hoặc giá đích danh.
 • Theo dõi danh điểm vật tư theo tiêu thức bất kỳ.
 • Theo dõi theo VNÐ và ngoại tệ.
 • Phân hệ kế toán hàng tồn kho liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, kế toán chi phí giá thành và kế toán tổng hợp.
 • Cho phép người dùng được tạo ra những báo cáo đặc thù.
Hệ thống báo cáo:
 1. Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư.
 2. Bảng kê phiếu nhập, xuất kho, vận chuyển nội bộ.
 3. Bảng kê phiếu nhập thành phẩm sản xuất.
 4. Bảng kê phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ.
 5. Bảng cân đối nhập xuất tồn.
 6. Báo cáo tồn theo kho.
 7. Báo cáo tồn kho hiện thời.
 8. Báo cáo tồn kho đầu kỳ.
 9. Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập.
 10. Bảng giá trung bình tháng.
 11. Sổ chi tiết của một tài khoản.
 12. Truy vấn hàng hoá theo yêu cầu nghiệp vụ.
 13. Phân tích hàng tồn kho.