FREE

Hồ sơ

Công ty cổ phần công nghệ tin học HTL Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 02/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: phần mềm kế toán, phần mềm tin học, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý cửa hàng Lượt truy cập: 261,742 Xem thêm Liên hệ

Phần mềm phân hệ bán hàng

Ngày đăng: 17/10/2012

Mã sản phẩm: MS271/03

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: Liên hệ trưc tiếp

Phương thức thanh toán: Thỏa thuận

Khả năng cung cấp: Liên hệ trực tiếp

Đóng gói: Liên hệ trực tiếp

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Xử lý đơn hàng thường là điểm nhập liệu đầu tiên của doanh nghiệp. Để có thể cạnh tranh, doanh nghiệp phải giảm chi phí quản lý qua việc nâng cao hiệu suất bán hàng. Phân hệ xử lý Đơn hàng của DAS cung cấp một công cụ giúp nâng cao hiệu quả bán hàng và các thao tác quản lý đơn hàng, cho phép doanh nghiệp tập trung hơn vào việc chăm sóc Khách hàng.
- Xử lý đơn đặt hàng
 • Nhập liệu cho Báo giá/ Đơn hàng/ Hoá đơn
 • Loại nghiệp vụ do người dùng định nghĩa
 • Theo dõi Khách hàng theo tài khoản hay không theo tài khoản, theo dõi mặt hàng có tồn hay không tồn
 • Kiểm tra tuổi nợ của Khách hàng
- Mã phân tích bao quát
 • Mã phân tích trên heading
 • Số lượng không giới hạn các mã phân tích con.
 • 10 loại mã phân tích cho mỗi khách hàng, hay nhà cung cấp.
 • 10 loại mã phân tích cho mỗi sản phẩm , hay nghiệp vụ.
- Các phép tính trên số liệu
 • 20 trạng thái tính toán do người dùng định nghĩa trên mỗi nghiệp vụ.
 • Các phép tính dựa trên Khách hàng, mặt hàng hay số lượng.
 • Quản lý đa tiền tệ, chiết khấu , phí và thuế.
 • Khi nhập liệu, cho phép sửa các phép tính đã định nghĩa.
- Mã hoá linh hoạt
 • Bộ mã khách hàng 60 ký tự.
 • Bộ mã sản phẩm 65 ký tự.
 • Không giới hạn tài khoản khách hàng.
 • Không giới hạn sản phẩm.
HỆ THỐNG BÁO CÁO:
 1. Phiếu xuất kho.
 2. Bảng kê phiếu xuất.
 3. Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, vật tư.
 4. Bảng kê phiếu xuất nhóm theo dạng nhập xuất.
 5. Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng.
 6. Tổng hợp hàng xuất kho.
 7. Báo cáo hàng xuất nhóm theo chỉ tiêu bất kỳ.
 8. Sổ chi tiết của một tài khoản.
 9. Danh sách và trạng thái nhà cung cấp và các quá trình bán hàng.
 10. Báo cáo phân tích bán hàng.
 11. Báo cáo trạng thái đơn hàng.
 12. Truy vấn theo tiêu thức bất kỳ.