FREE

Hồ sơ

Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hoá Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 05/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 419,677 Xem thêm Liên hệ

Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất phân NPK

Ngày đăng: 25/10/2012

Mã sản phẩm: MS341/04

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: liên hệ trưc tiếp

Phương thức thanh toán: thỏa thuận

Khả năng cung cấp: liên hệ trực tiếp

Đóng gói: liên hệ trực tiếp

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Điều khiển tự động cấp liệu định lượng các thành phần theo định mức đặt trước, thông qua việc cân và điều khiển các băng tải cấp liệu, mỗi băng cho một thành phần. Mô phỏng trạng thái hoạt động toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể. Sử dụng hệ thống BFC cho các dây chuyền sản xuất phân bón tổng hợp NPK cũng như các dây chuyền sản xuất có khâu định lượng liên tục.

Đặc điểm của hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất phân NPK:

 • Cho phép tạo mác mới (quy định lưu lượng định mức các thành phần và năng suất làm việc). Cho phép lưu 500 mác. 

 • Có khả năng quản lý và điều khiển 8 băng tải cấp liệu (có thể hơn nữa theo yêu cầu cụ thể). 

 • Năng suất tổng từ 20T/h dến 100T/h; thành phần nhỏ nhất chiếm tỷ lệ 2%; thành phần lớn nhất chiếm đến 70% trên tổng. 

 • Điều khiển 8 cân cho 8 băng tải cấp liệu: Phụ gia, DAP, AMS, Apatit, Supe lân, KCl, Urê... Độ chính xác cân động: 3%. 

 • Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động. 

 • Hoạt động phân cấp: Bộ BFC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý dữ liệu. 

 • Bộ BFC có chế độ làm việc độc lập và lưu trữ số liệu tạm thời. 

 • Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ dây chuyền trong điều kiện không tải. 

 • Cho phép in số liệu thống kê khi kết thúc ca làm việc, in báo cáo thống kê ngày, tháng. 

 • Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên quan đến các thông báo sự cố trong quá trình làm việc. 

 • Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động. 

 • Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ thống trong điều kiện không tải. 

 • Cho phép in số liệu từng mẻ để kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất cho từng xe, in báo cáo thống kê theo thời gian, theo khách hàng hoặc theo công trình. 

 • Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên quan đến các thông báo sự cố trong quá trình làm việc. 

 • Có hệ thống chỉ thị cân dự phòng độc lập với hệ thống chính, cho phép duy trì sản xuất (chế độ bằng tay) trong trường hợp PLC hỏng.