FREE

Hồ sơ

Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hoá Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 05/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 419,679 Xem thêm Liên hệ

Hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ lò ủ sản phẩm thép

Ngày đăng: 25/10/2012

Mã sản phẩm: MS341/12

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: liên hệ trưc tiếp

Phương thức thanh toán: thỏa thuận

Khả năng cung cấp: liên hệ trực tiếp

Đóng gói: liên hệ trực tiếp

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Hệ thống thu thập giá trị nhiệt độ của các lò ủ, thể hiện giá trị nhiệt độ dưới dạng trị số tức thời và dưới dạng đồ thị nhiệt độ/thời gian. Hệ thống tự động giám sát theo qui trình nhiệt độ ủ được thiết lập trước đó, đưa ra tín hiệu cảnh báo khi giá trị nhiệt độ đo được vượt quá ngưỡng cho phép so với giá trị đặt. Cho phép thực hiện việc giám sát cùng lúc nhiều lò ủ (với nhiều điểm đo) trên các kênh riêng rẽ, đồng thời tiến hành lưu trữ và thống kê số liệu theo từng lò ủ. Cung cấp cho các công trình (công nghiệp, dân dụng) đòi hỏi giám sát nhiệt độ từ nhiều điểm phân tán.

Đặc điểm của hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ lò ủ sản phẩm thép:

  • Cấu hình kết hợp PC+PLC+TC (Bộ điều khiển nhiệt độ) với hoạt động phân cấp phát huy sức mạnh của PC ở cấp quản lý (giám sát đồ hoạ, tính toán, lưu trữ... ) và ưu thế của PLC ở cấp điều khiển (độ chính xác, tin cậy, tính ổn định) và mạng phân tán các TC (làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt). 

  • PC có thể giám sát cùng lúc 3 kênh; PLC có thể quản lý 32 điểm đo (32 TC) từ 10 lò ủ.

  • PLC+TC có chế độ làm việc độc lập (không có sự tham gia của PC, không cần điện lưới) ) và có khả năng lưu trữ số liệu trong khoảng 3 ngày làm việc. 

  • Cho phép tạo qui trình, lưu qui trình, chọn qui trình nhiệt độ ủ.

  • Đặt trước tham số cho mỗi lần giám sát (chọn kênh giám sát, chọn qui trình, chọn lò ủ, chế độ làm việc...)

  • Đo và hiển thị giá trị nhiệt độ tức thời. Biểu diễn toàn bộ quá trình nhiệt độ giám sát và qui trình của nó trên đồ thị.

  • Cảnh báo tại trung tâm và tại chỗ bằng các tín hiệu còi và đèn khi giá trị nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép so với giá trị đặt.

  • Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra việc kết nối, thu thập cũng như lưu trữ số liệu.

  • Cho phép in số liệu từng mẻ để kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất cho từng mẻ theo dạng bảng hoặc dạng đồ thị theo tùy chọn của người vận hành.

  • Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên quan đến các thông báo sự cố trong quá trình làm việc.