FREE

Hồ sơ

Đại học Đà Nẵng Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Đà Nẵng Ngày tham gia: 08/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 473,388 Xem thêm Liên hệ

Phần mềm KC05

Ngày đăng: 30/10/2012

Mã sản phẩm: MS403/09

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: Liên hệ trực tiếp

Phương thức thanh toán: Thỏa thuận

Khả năng cung cấp: Liên hệ trực tiếp

Đóng gói: Liên hệ trực tiếp

Liên hệ

Thông tin chi tiết

1. Tên sản phẩm:
- Phần mềm KC05
2. Tính năng kỹ thuật:
- Phân tích tính toán nội lực, ứng suất, biến dạng của kết cấu cầu nói chung, cầu treo và cầu dây văng nói riêng dưới tác dụng của tĩnh tải và đoàn tải trọng di động.
3. Sản phẩm bao gồm:
- Phần mềm ứng dụng được đóng gói.
4. Hình thức chuyển giao:
- Đào tạo + Chuyển giao trực tiếp
5. Các thông tin khác:
- Phần mềm KC05 có thể phân tích tĩnh và dao động kết cấu cầu, cầu treo và cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động. Trong đó kết cấu cầu có thể mô hình hoá từ các phần tử dầm tương tác với đoàn tải trọng di động, phần tử thanh vừa chịu nén vừa chịu uốn (tháp cầu), phần tử cáp phi tuyến có xét đến độ võng; lực căng và độ cứng chống uốn của cáp nên kết quả phân tích có độ tin cậy cao và gần với thực tế hơn.