FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH GEO Sience Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 29/10/2019 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: thiết bị quan trắc môi trường, phần mềm phục vụ quan trắc, hệ thống đo lún thủy lực, thiết bị đo chuyển vị ngang tự động, đầu đo áp lực nước lỗ rỗng Lượt truy cập: 20,740 Xem thêm Liên hệ