FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH thiết bị khoa học và công nghệ Alpha Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 07/10/2016 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích, thiết bị đo lường, thiết bị kiểm nghiệm, thiết bị kiểm tra thực phẩm Lượt truy cập: 484,314 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Đồng hồ đo áp chân không model CVG-100
Đồng hồ đo áp chân không model CVG-100

Giá: 3,500,000 VND

Máy đo COD model MD200 COD VARIO Codel 2892602
Máy đo COD model MD200 COD VARIO Codel 2892602

Giá: Liên hệ

Máy quang phổ phân tích nước model Spectrodirect
Máy quang phổ phân tích nước model Spectrodirect

Giá: Liên hệ

Máy đo độ dai (gel strength) Surimi model Rheometer - Rheo Tex SD-700II DP
Máy đo độ dai (gel strength) Surimi model Rheometer - Rheo Tex SD-700II DP

Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo áp chân không model CVG-200
Đồng hồ đo áp chân không model CVG-200

Giá: 9,000,000 VND

Máy đo Oxy lon nhôm, thiếc model 901 – Headspace Oxygen Analyzer
Máy đo Oxy lon nhôm, thiếc model 901 – Headspace Oxygen Analyzer

Giá: 2,000 USD

Máy đo độ dai (gel strength) Surimi model SD-700II (thay thế cho SD-700 đã ngưng sản xuất)
Máy đo độ dai (gel strength) Surimi model SD-700II (thay thế cho SD-700 đã ngưng sản xuất)

Giá: Liên hệ

Máy phá mẫu COD model RD125 Thermoreactor, COD Digestion
Máy phá mẫu COD model RD125 Thermoreactor, COD Digestion

Giá: Liên hệ

Tủ BOD model TC 135 S
Tủ BOD model TC 135 S

Giá: Liên hệ

Máy đo BOD, 6 vị trí, model BD 600 (Lovibond/ Tintometer)
Máy đo BOD, 6 vị trí, model BD 600 (Lovibond/ Tintometer)

Giá: Liên hệ

Máy đo nồng độ oxy trong gói thực phẩm model 905 – Headspace Oxygen Analyzer
Máy đo nồng độ oxy trong gói thực phẩm model 905 – Headspace Oxygen Analyzer

Giá: 2,500 USD

Máy đo O2/CO2 trong sản phẩm đóng gói model Q2 – Headspace O2/CO2 Analyzer
Máy đo O2/CO2 trong sản phẩm đóng gói model Q2 – Headspace O2/CO2 Analyzer

Giá: 2,500 USD

Máy đo O2/CO2 trong sản phẩm đóng gói model 902D – Headspace O2/CO2 Analyzer
Máy đo O2/CO2 trong sản phẩm đóng gói model 902D – Headspace O2/CO2 Analyzer

Giá: 60,000,000 VND

Máy đo Oxy trong bao gói dược phẩm (chai, lọ, vỉ thuốc...) model 905V Pharmaceutical Vial O2 Analyzer
Máy đo Oxy trong bao gói dược phẩm (chai, lọ, vỉ thuốc...) model 905V Pharmaceutical Vial O2 Analyzer

Giá: Liên hệ

Máy đo nồng độ CO2 model 908
Máy đo nồng độ CO2 model 908

Giá: Liên hệ

Máy đo diệp lục tố, Chlorophyll Content Meter, Model CCM-200 Plus
Máy đo diệp lục tố, Chlorophyll Content Meter, Model CCM-200 Plus

Giá: Liên hệ

Máy đo cường độ từ trường (Magnetism Meter) model DC Gaussmeter GM1-ST
Máy đo cường độ từ trường (Magnetism Meter) model DC Gaussmeter GM1-ST

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo CO2 trong bia lon, chai Code 7001 (Series 7000)
Thiết bị đo CO2 trong bia lon, chai Code 7001 (Series 7000)

Giá: Liên hệ

Máy đo cường độ từ trường - Air Shipment Milligauss Meter (Oersted Meter) Code ASMGM
Máy đo cường độ từ trường - Air Shipment Milligauss Meter (Oersted Meter) Code ASMGM

Giá: Liên hệ