FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH TM và công nghệ Việt Dương Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 21/04/2014 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: tủ đựng hóa chất, vòi rửa mắt khẩn cấp, bàn thí nghiệm trung tâm, quạt hút khí độc, tủ cấy vi sinh Lượt truy cập: 311,521 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Vòi rửa hóa chất- Vòi rửa phòng thí nghiệm- Lab. Faucet
Vòi rửa hóa chất- Vòi rửa phòng thí nghiệm- Lab. Faucet

Giá: Liên hệ

Chuyên cung cấp bồn rửa hóa chất chuyên dụng – Bồn rửa thí nghiệm
Chuyên cung cấp bồn rửa hóa chất chuyên dụng – Bồn rửa thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn lắp đặt quạt hút hóa chất– Quạt hút khí độc phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn lắp đặt quạt hút hóa chất– Quạt hút khí độc phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Bàn cân chống rung – Bàn đặt cân phân tích phòng thí nghiệm model BTL-12
Bàn cân chống rung – Bàn đặt cân phân tích phòng thí nghiệm model BTL-12

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn ghế phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn ghế phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt kệ lưu mẫu phòng thí nghiệm – Kệ lưu kho phòng Lab
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt kệ lưu mẫu phòng thí nghiệm – Kệ lưu kho phòng Lab

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường – Wall Bench cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường – Wall Bench cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm cảm quan cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm cảm quan cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm có bồn rửa – Sink bench cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm có bồn rửa – Sink bench cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ an toàn sinh học cấp II – Tủ cấy vi sinh cấp II cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ an toàn sinh học cấp II – Tủ cấy vi sinh cấp II cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm trung tâm – Central Bench cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm trung tâm – Central Bench cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ đựng hóa chất có khử mùi – Lab. Chemical Storage cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ đựng hóa chất có khử mùi – Lab. Chemical Storage cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ thao tác PCR phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ thao tác PCR phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt vòi sen khẩn cấp – Emergency Shower and Eye wash cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt vòi sen khẩn cấp – Emergency Shower and Eye wash cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Ghế phòng thí nghiệm
Ghế phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Giá phơi dụng cụ phòng thí nghiệm
Giá phơi dụng cụ phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên cung cấp giấy nẩy mầm– Hãng Seedburo (USA) cho các trung tâm giống nông nghiệp
Chuyên cung cấp giấy nẩy mầm– Hãng Seedburo (USA) cho các trung tâm giống nông nghiệp

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn cung cấp thiết bị khảo nghiệm giống nông nghiệp cho các dự án
Chuyên tư vấn cung cấp thiết bị khảo nghiệm giống nông nghiệp cho các dự án

Giá: Liên hệ

Buồng tắm khí- Air Shower phòng vi sinh phòng sạch
Buồng tắm khí- Air Shower phòng vi sinh phòng sạch

Giá: Liên hệ


Sản phẩm nổi bật

Chuyên cung cấp bồn rửa hóa chất chuyên dụng – Bồn rửa thí nghiệm
Chuyên cung cấp bồn rửa hóa chất chuyên dụng – Bồn rửa thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn lắp đặt quạt hút hóa chất– Quạt hút khí độc phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn lắp đặt quạt hút hóa chất– Quạt hút khí độc phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Bàn cân chống rung – Bàn đặt cân phân tích phòng thí nghiệm model BTL-12
Bàn cân chống rung – Bàn đặt cân phân tích phòng thí nghiệm model BTL-12

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn ghế phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn ghế phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt kệ lưu mẫu phòng thí nghiệm – Kệ lưu kho phòng Lab
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt kệ lưu mẫu phòng thí nghiệm – Kệ lưu kho phòng Lab

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường – Wall Bench cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường – Wall Bench cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm cảm quan cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm cảm quan cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm có bồn rửa – Sink bench cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm có bồn rửa – Sink bench cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ an toàn sinh học cấp II – Tủ cấy vi sinh cấp II cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ an toàn sinh học cấp II – Tủ cấy vi sinh cấp II cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm trung tâm – Central Bench cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm trung tâm – Central Bench cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ đựng hóa chất có khử mùi – Lab. Chemical Storage cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ đựng hóa chất có khử mùi – Lab. Chemical Storage cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ thao tác PCR phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ thao tác PCR phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ


Sản phẩm khuyến mãi

Chuyên cung cấp bồn rửa hóa chất chuyên dụng – Bồn rửa thí nghiệm
Chuyên cung cấp bồn rửa hóa chất chuyên dụng – Bồn rửa thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn lắp đặt quạt hút hóa chất– Quạt hút khí độc phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn lắp đặt quạt hút hóa chất– Quạt hút khí độc phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Bàn cân chống rung – Bàn đặt cân phân tích phòng thí nghiệm model BTL-12
Bàn cân chống rung – Bàn đặt cân phân tích phòng thí nghiệm model BTL-12

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn ghế phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn ghế phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt kệ lưu mẫu phòng thí nghiệm – Kệ lưu kho phòng Lab
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt kệ lưu mẫu phòng thí nghiệm – Kệ lưu kho phòng Lab

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường – Wall Bench cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường – Wall Bench cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm cảm quan cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm cảm quan cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm có bồn rửa – Sink bench cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm có bồn rửa – Sink bench cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ an toàn sinh học cấp II – Tủ cấy vi sinh cấp II cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ an toàn sinh học cấp II – Tủ cấy vi sinh cấp II cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm trung tâm – Central Bench cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt bàn thí nghiệm trung tâm – Central Bench cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ đựng hóa chất có khử mùi – Lab. Chemical Storage cho phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ đựng hóa chất có khử mùi – Lab. Chemical Storage cho phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ thao tác PCR phòng thí nghiệm
Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt tủ thao tác PCR phòng thí nghiệm

Giá: Liên hệ