FREE

Hồ sơ

Viện Công nghệ môi trường Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 22/08/2017 Thành viên vàng Sản phẩm chính: lò đốt chất thải, hệ thống xử lý nước thải, thiết bị lọc không khí, vật liệu lọc nước bằng công nghệ nano, phụ gia thức ăn chăn nuôi Lượt truy cập: 420,875 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Hệ thống nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than
Hệ thống nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than

Giá: Liên hệ

Quy trình xử lý hợp chất nito và photpho trong nước thải chăn nuôi lợn thu được từ quá trình xử lý vi sinh yếm khí bằng cách sử dụng thực vật thủy sinh
Quy trình xử lý hợp chất nito và photpho trong nước thải chăn nuôi lợn thu được từ quá trình xử lý vi sinh yếm khí bằng cách sử dụng thực vật thủy sinh

Giá: Liên hệ

Công nghệ sử dụng khoáng Betonite để phục hồi đất trồng trọt bạc màu, thiếu nước, cải tạo đất nhiễm kim loại nặng, dầu mỡ và các loại hóa chất bảo vệ thực vật
Công nghệ sử dụng khoáng Betonite để phục hồi đất trồng trọt bạc màu, thiếu nước, cải tạo đất nhiễm kim loại nặng, dầu mỡ và các loại hóa chất bảo vệ thực vật

Giá: Liên hệ

Công nghệ sản xuất khoáng Bentonite gắn nano bạc để bảo quản hạt giống và làm phụ gia thức ăn chăn nuôi
Công nghệ sản xuất khoáng Bentonite gắn nano bạc để bảo quản hạt giống và làm phụ gia thức ăn chăn nuôi

Giá: Liên hệ

Phụ gia thức ăn chăn nuôi từ các nguyên tố vi lượng và nguyên tố khả sinh (Fe, Selen)
Phụ gia thức ăn chăn nuôi từ các nguyên tố vi lượng và nguyên tố khả sinh (Fe, Selen)

Giá: Liên hệ

Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt không khí tự nhiên (IET-BF)
Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt không khí tự nhiên (IET-BF)

Giá: Liên hệ

Nhà vệ sinh không sử dụng nước - BIOTOILET
Nhà vệ sinh không sử dụng nước - BIOTOILET

Giá: Liên hệ

Chế phẩm vi sinh phân hủy chất thải hữu cơ tái tạo thành nguồn phân hữu cơ - Sagi Bio
Chế phẩm vi sinh phân hủy chất thải hữu cơ tái tạo thành nguồn phân hữu cơ - Sagi Bio

Giá: Liên hệ

Lò đốt chất thải rắn nguy hại công nghiệp và y tế
Lò đốt chất thải rắn nguy hại công nghiệp và y tế

Giá: Liên hệ

Bàn rửa khử trùng Hoa Sen
Bàn rửa khử trùng Hoa Sen

Giá: Liên hệ

Công nghệ bọc hạt giống
Công nghệ bọc hạt giống

Giá: Liên hệ

Chế phẩm vi sinh xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải - Sagi Bio 1
Chế phẩm vi sinh xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải - Sagi Bio 1

Giá: Liên hệ

Vật liệu Eco-Bio-Block cải tiến để làm sạch nguồn nước
Vật liệu Eco-Bio-Block cải tiến để làm sạch nguồn nước

Giá: Liên hệ

Chế phẩm vi sinh dùng cho các công trình xử lý nước thải giàu hữu cơ hiếu khí, thiếu khí và ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ - Sagi Bio 2
Chế phẩm vi sinh dùng cho các công trình xử lý nước thải giàu hữu cơ hiếu khí, thiếu khí và ao hồ bị ô nhiễm hữu cơ - Sagi Bio 2

Giá: Liên hệ

Công nghệ ứng dụng dung dịch nano bạc
Công nghệ ứng dụng dung dịch nano bạc

Giá: Liên hệ

Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên IET-BF
Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên IET-BF

Giá: Liên hệ

Vật liệu lọc bằng sứ xốp cố định nano bạc dùng để lọc nước
Vật liệu lọc bằng sứ xốp cố định nano bạc dùng để lọc nước

Giá: Liên hệ

Phương pháp sản xuất dung dịch muối ăn hoạt hóa bằng điện hóa
Phương pháp sản xuất dung dịch muối ăn hoạt hóa bằng điện hóa

Giá: Liên hệ

Bình lọc nước IET
Bình lọc nước IET

Giá: Liên hệ

Thiết bị xử lý nước thải UASB cải tiến
Thiết bị xử lý nước thải UASB cải tiến

Giá: Liên hệ