Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần đặt hàng các loại hệ trục cho tàu kéo 2x2250HP

Cần đặt hàng các loại hệ trục cho tàu kéo 2x2250HP

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần đặt hàng các loại hệ trục cho tàu kéo 2x2250HP như sau:

1- Hệ trục chân vịt f220mm; Vật liệu: SF55; Số lượng: 02 hệ

2- Hệ trục trung gian f190mm; Vật liệu: SF55; Số lượng: 02 hệ

3- Trục lái f140/110; Vật liệu: SF55; Số lượng: 1,5m

4- Chốt lái f70; Vật liệu: SF55; Số lượng: 1 bộ

Bản vẽ chi tiết:

 

Địa điểm lắp đặt: Quảng Ngãi.