Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bình tích khí và ruột bình tích áp

Cần mua bình tích khí và ruột bình tích áp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bình tích khí và ruột bình tích áp

Yêu cầu:

1. Bình tích khí V=25L, P=31.5MPa

Bình tích khí dạng đứng, V=25L, P=31.5MPa, nhiệt độ từ -20 độ C đến 93 độ C, môi chất làm việc dầu thủy lực, NXQ-AB-25-31.5-L-Y

Số lượng mua: 1

2. Bình tích khí V=150L, P=350bar

Bình tích khí dạng đứng, V=150L, P=350bar, môi chất làm việc dầu thủy lực, mã số bản vẽ 3-IX3635, loại AK 150-350-36/0/0/2, trạm thủy lực TMT, hãng Roth

Số lượng mua: 1

3. Ruột bình tích NXQ-A-25/31.5-L-Y

Ruột bình tích, cao su, NXQ-A-25/31.5-L-Y, V=25 lít, áp lực 31.5 MPa, thủy lực

Số lượng mua: 2

4. Ruột bình tích NXQ-A-40/31.5-F-Y

Ruột bình tích, cao su, NXQ-A-40/31.5-F-Y, V=40 lít, áp lực 31.5 MPa, thủy lực

Số lượng mua: 8

5. Ruột bình tích NXQ-AB-100/31.5-L-Y

Ruột bình tích, cao su, NXQ-AB-100/31.5-L-Y, V=100 lít, áp lực 31.5 MPa, thủy lực

Số lượng mua: 4

6. Ruột bình tích NXQ-A-16/20-L-Y

Ruột bình tích, cao su, NXQ-A-16/20-L-Y, V=16 lít, áp lực 20 MPa, thủy lực

Số lượng mua: 1

7. Ruột bình tích NXQ--80/20-L-Y

Ruột bình tích, cao su, NXQ--80/20-L-Y, V=80 lít, áp lực 20 MPa, thủy lực

Số lượng mua: 2

Mục đích mua: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh

Lưu ý: bình tích áp đúng mã trên, ruột bình tích có thể mua sang loại tương đương cùng kích thước.