Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ test Amoni NH4 WIT-NH4 và máy đo Amoni HI96733

Cần mua bộ test Amoni NH4 WIT-NH4 và máy đo Amoni HI96733

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ test Amoni NH4 WIT-NH4 và máy đo Amoni HI96733

- Số lượng:

Bộ test Amoni NH4 WIT-NH4: 1 bộ

Máy đo Amoni HI96733: 1 máy

- Mục đích mua: thương mại

- Địa điểm nhận hàng: Hà Nội