Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bồn nhựa PP

Cần mua bồn nhựa PP

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bồn nhựa PP

Hiệu Tema

1. Loại 500 lít

Số lượng mua: 1 chiếc

2. Loại 1000 lít

Số lượng mua: 1 chiếc

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội