Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cảm biến đo nồng độ khí

Cần mua cảm biến đo nồng độ khí

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua cảm biến đo nồng độ khí CNG và Hydro carbon

Ngõ ra tín hiệu 4-20mA

Có setup relay alarm option

Số lượng mua: mỗi loại 2 chiếc

Mục đích mua hàng: mua cho dự án triển khai trong năm

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội