Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cầu chì Ferraz Shawmut

Cần mua cầu chì Ferraz Shawmut

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua cầu chì Ferraz Shawmut

Model e300085

Igbt SEMIX703GB126V1

Số lượng mua: 2

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Quảng Bình

Sản phẩm đã xem