Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua động cơ bước

Cần mua động cơ bước

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua động cơ bước

1.  Động cơ bước Sanyo 103H7823-0740

Số lượng mua: 5 chiếc

2. Động cơ bước YAKO YKA2404MC 

Số lượng mua: 5 chiếc

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: tại văn phòng Hà Nội