Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua động cơ bước Sanyo Denki

Cần mua động cơ bước Sanyo Denki

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua động cơ bước Sanyo Denki

Yêu cầu:

Model: 103H8222-0911

Xuất xứ Japan 

Số lượng mua: 2 bộ

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội