Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua lò đốt rác thải sinh hoạt model GVN

Cần mua lò đốt rác thải sinh hoạt model GVN

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua lò đốt rác thải sinh hoạt model GVN

Loại 500kg

Địa điểm lắp đặt: Hà Nội

Sản phẩm đã xem