Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy chiếu Epson EB-G7905UNL

Cần mua máy chiếu Epson EB-G7905UNL

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy chiếu Epson EB-G7905UNL

Số lượng mua: 2 chiếc

Mục đích mua: phục vụ hội nghị (làm thương mại)

Hàng có sẵn.

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội