Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy phân tích thành phần kim loại cầm tay

Cần mua máy phân tích thành phần kim loại cầm tay

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy phân tích thành phần kim loại cầm tay

Model: X-MET8000 Expert

Số lượng mua: 1 chiếc

Mục đích mua hàng: sử dụng trong gia công chi tiết

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng