Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy quang phổ (OES) phân tích thành phần hợp kim

Cần mua máy quang phổ (OES) phân tích thành phần hợp kim

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy quang phổ (OES) phân tích thành phần hợp kim

Số lượng mua: 1 máy

Địa điểm nhận hàng: Nam Định

Sản phẩm đã xem