Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tấm amiang Ferolite NAM-39

Cần mua tấm amiang Ferolite NAM-39

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tấm amiang Ferolite NAM-39

Dày 3mm

Ferolite NAM-39

Sử dụng trong môi trường dầu

Số lượng mua: 50 tấm

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Vũng Tàu