Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua thiết bị đo Clo dư online

Cần mua thiết bị đo Clo dư online

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thiết bị đo Clo dư online

Số lượng mua: 1

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Cửa Lò- Nghệ An

Sản phẩm đã xem