Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua thiết bị đo và kiểm soát pH và độ dẫn điện TDS cho tháp nước Cooling Tower

Cần mua thiết bị đo và kiểm soát pH và độ dẫn điện TDS cho tháp nước Cooling Tower 

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thiết bị đo và kiểm soát pH và độ dẫn điện TDS cho tháp nước Cooling Tower 

Model: CONTROLLER MTOWER 

Số lượng mua: 1

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Đồng Nai

Sản phẩm đã xem