Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần tư vấn lắp đặt hệ thống hấp tiệt trùng bằng khí E.O

Cần tư vấn lắp đặt hệ thống hấp tiệt trùng bằng khí E.O

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần tư vấn lắp đặt hệ thống hấp tiệt trùng bằng khí E.O 20m3

Địa điểm lắp đặt: Hà Nội

Sản phẩm đã xem