Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Dịch vụ tăng cường bảo mật cho server đặt tại DC

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Dịch vụ tăng cường bảo mật cho server đặt tại DC

Quy trình đánh giá an ninh mạng

Tiến hành giám sát nâng cao

Sử dụng các công cụ bảo mật chuyên dụng để đánh giá mức độ bảo mật của hệ thống

Giám sát hệ thống, sử dụng cả công cụ từ hệ thống hiện tại và các công cụ nâng cao

Phân tích các mối đe dọa và lỗ hổng an ninh mạng

Phân tích các mối đe dọa đã xâm nhập hệ thống, nguồn & mục tiêu tấn công của chúng

Phân tích các hành vi nghi vấn gây hại

Tiến hành rà quét lỗ hổng

Tư vấn tăng cường bảo mật

Cung cấp báo cáo về lỗ hổng hệ thống

Tư vấn phương án nâng cao hệ thống bảo mật của doanh nghiệp

Quy trình khắc phục sự cố

Tiến hành điều tra xâm nhập

Phân tích hệ thống mạng/thiết bị nhiễm độc

Xác định các hành vi độc hại và lỗ hổng an ninh đang bị hacker khai thác

Loại bỏ các mối đe dọa an ninh mạng

Làm sạch các máy tính/thiết bị nhiễm độc

Chặn đường dẫn độc hại (kết nối IP, Cổng, kết nối C&C server, đường dẫn nội bộ,…)

Lập báo cáo sau sự cố

Cung cấp báo cáo điều tra sự cố: Thông tin chi tiết về thời gian tấn công, danh sách các vị trí/thiết bị nhiễm độc,…

Cung cấp báo cáo khắc phục sự cố: Thông tin chi tiết về biện pháp khắc phục đã được thực hiện và tư vấn tăng cường hệ thống an ninh cho tổ chức.