Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Giải pháp quản lý tài sản cố định - ASMS

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói
 • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

Tính năng sản phẩm
 • Định mức tài sản: nhà cửa, vật kiến trúc, kho; ô tô, tài sản khác. 
 • Kế hoạch tài sản: kế hoạch mua sắm, kế hoạch sửa chữa. 
 • Quản trị vòng đời của tài sản: 
 • Tăng tài sản (mua sắm, chuyển nhượng, đầu tư xây dựng, quà tặng, tiếp nhận điều chuyển…). 
 • Thay đổi thông tin tài sản (chuyển đổi công năng, chuyển đổi sở hữu…). 
 • Thay đổi nguyên giá tài sản (cải tạo, nâng cấp sửa chữa tài sản, duy tu bảo dưỡng tài sản). 
 • Tính khấu hao, hao mòn tài sản
 • Giảm tài sản (điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản). 
 • Thống kê, kiểm kê, đánh giá lại tài sản. 
 • Khóa sổ tài sản
 • Truyền nhận thông tin tài sản giữa các đơn vị trong hệ thống: Kế hoạch tài sản, Phiếu kê thông tin tổng hợp, Thông tin quản trị tài sản. 
 • Hệ thống báo cáo đa dạng: Cung cấp theo các quy định ban hành dựa trên định kỳ, đột xuất báo cáo.
Tính ưu việt của sản phẩm
 • Công nghệ phát triển:
 • Hệ điều hành: Microsoft Windows 2000 Advance Server hoặc Microsoft Windows 2003 Server (đối với máy chủ), máy trạm có thể sử dụng Windows XP hoặc Window 2000 profesional.
 • Cơ sở dữ liệu: Oracle 9i Release 2.
 • Công cụ phát triển: .Net (C#) và các công cụ khác
 • Có thể tùy biến chức năng theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
 • Quản lý thông tin tập trung, có phân cấp
 • Trợ giúp cho công tác quản lý: quản lý chặt chẽ tài sản, chống lãng phí và thất thoát.
 • Giảm thiểu chi phí quản lý, chính xác thông tin, đáp ứng báo cáo kịp thời, quản lý và điều phối tài sản trong đơn vị nhanh, chính xác và hiệu quả
 • Triển khai nhanh
Sử dụng
 • Chương trình xây dựng trên giao diện đơn giản dễ sử dụng, đầy đủ các chức năng cần thiết và được thiết kế hài hòa phù hợp với từng đối tượng sử dụng.
 • Giao diện nhập liệu sử dụng Windform, giao diện khai thác sử dụng giao diện Web.
 • Font chữ: Sử dụng tiêu chuẩn font Unicode TCVN 6909:2001
 • Các màn hình cập nhật dữ liệu về cơ bản phải thống nhất về các nút lệnh cũng như về màu sắc, font chữ…
 • Các màn hình hỏi đáp điều kiện lọc báo cáo cũng phải thống nhất với nhau.
 • Có thông báo về khổ giấy và chiều giấy trước khi in báo cáo. 
Danh sách khách hàng đã sử dụng
 • Bộ tài chính: Vụ tài vụ quản trị, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, UBCK nhà nước, Cục Dự trữ quốc gia
Dịch vụ kèm theo  
 • Tư vấn giải pháp Quản lý tài sản cố định
 • Xây dựng tiện ích để triển khai
 • Đào tạo, tập huấn và hỗ trợ khách hàng
Độ sẵn sàng: Sẵn sàng.