Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Hệ thống một cửa điện tử - nhận, luân chuyển và điều hành xử lý hồ sơ

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói
 • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

- Hệ thống được xây dựng nhằm tin học hóa quá trình xử lý hồ sơ cho các đơn vị, hỗ trợ công tác quản lý và xử lý nghiệp vụ (giảm 30% - 50% thời gian thụ lý hồ sơ); Nâng cao khả năng trao đổi và tích hợp thông tin trong nội bộ các đơn vị theo ngành; Nâng cao khả năng cung cấp thông tin chính xác, hệ thống và tổng hợp cho lãnh đạo; Cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp thông qua Internet.
- Hệ thống được xây dựng với mục tiêu:
+ Tin học hóa quá trình nhận, luân chuyển hồ sơ trong quản lý hành chính nhằm mục tiêu quản lý và giám sát quá trình xử lý hồ sơ của phòng chuyên môn và từng chuyên viên
+ Tin học hóa các nghiệp vụ xử lý hồ sơ, giảm thiểu thời gian thụ lý HS, cung cấp công cụ hiện đại phục vụ khai thác và cập
Mô hình hệ thống
Hệ thống bao gồm các module:
 • Phần mềm 1 cửa điện tử: Nhận hồ sơ một cửa, luân chuyển và điều hành xử lý hồ sơ.
 • Phần mềm 1 cửa điện tử liên thông với xã/phường, Chi cục Thuế, kho bạc
 • Trang web tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ ĐĐXD
 • Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua mã vạch
 • Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua KIOS
 • Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ quan điện thoại
Chức năng hệ thống
Quản lý hệ thống
 • Quản lý người dùng
 • Lập quy trình
 • Lập danh mục hệ thống
 • Thiết lập ngày nghỉ
 • Thiết lập giờ làm việc
 • Đăng nhập
 • Đổi mật khẩu
 • Thoát khỏi chương trình
Quản lý danh sách hồ sơ
 • Hồ sơ đang xử lý
 • Hồ sơ hoàn thành
 • Hồ sơ hoàn thành chờ trả dân
 • Hồ sơ chuyển thuế
 • Hồ sơ không đủ điều kiện
 • Hồ sơ trả lại sửa
 • Hồ sơ cần bổ sung
 • Hồ sơ chờ bổ sung
 • Hồ sơ cần xác minh
 • Hồ sơ chờ xác minh
 • Chuyển hồ sơ
Biên nhận hồ sơ
 • Cấp giấy chứng nhận QSDĐ
 • Cấp phép xây dựng
 • Quản lý xây dựng và cấp đổi số nhà
 • Đăng ký biến động
 • Các loại hồ sơ khác: Không giới hạn
Tổng hợp báo cáo
 • Thống kê hồ sơ
 • Báo cáo tổng hợp
 • Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ
Tính ưu việt của hệ thống
 • Đáp ứng quản lý các quy trình theo ngày/buổi/giờ
 • Quản lý quy trình theo ISO hoặc quy trình do các đơn vị thiết lập. Quy trình thiết lập động, người dùng có thể thay đổi quy trình
 • Phân quyền chi tiết đến phòng/ban; bộ phận; người sử dụng
 • Có chức năng thiết lập ngày nghỉ, giờ làm việc nhằm tính chính xác thời gian xử lý hồ sơ
 • Cảnh báo hồ sơ sắp hết hạn
 • Liên thông kế thừa nhiều cấp
Danh sách khách hàng đang sử dụng
 • 16 Sở thuộc Quảng Ninh liên thông giữa các sở
 • UBND Huyện Từ Liêm: Cho tất cả các loại hồ sơ. Hơn 180 loại hồ sơ và hơn 300 quy trình. Liên thông thuế, kho bạc
 • UBND quận Bình Tân: Các loại hồ sơ đất đai, xây dựng, quản lý đô thị. Hơn 30 loại hồ sơ và hơn 50 quy trình. Liên thông phường, thuế
 • UBND quận Thủ Đức: Các loại hồ sơ đất đai, xây dựng, quản lý đô thị. Hơn 30 loại hồ sơ và hơn 50 quy trình
 • UBND huyện Bình Chánh: Các loại hồ sơ đất đai, xây dựng, quản lý đô thị. Hơn 30 loại hồ sơ và hơn 50 quy trình
 • UBND Quận Bình Thạnh: Các loại hồ sơ đất đai, xây dựng, quản lý đô thị. Hơn 30 loại hồ sơ và hơn 50 quy trình. Liên thông phường
 • UBND quận 2: Các loại hồ sơ đất đai, xây dựng, quản lý đô thị. Hơn 30 loại hồ sơ và hơn 50 quy trình
 • UBND quận 10: Các loại hồ sơ đất đai, xây dựng, quản lý đô thị. Hơn 30 loại hồ sơ và hơn 50 quy trình
 • UBND Quận Phú Nhuận: Các loại hồ sơ đất đai, xây dựng, quản lý đô thị. Hơn 30 loại hồ sơ và hơn 50 quy trình
 • UBND huyện Nhà Bè: Các loại hồ sơ đất đai, xây dựng, quản lý đô thị. Hơn 30 loại hồ sơ và hơn 50 quy trình
Triển khai
 • Có khả năng triển khai theo mô hình liên thông trong tỉnh và thành phố, hoặc theo mô hình quận huyện
 • Thời gian triển khai từ một (01) đến (02) tháng.
 • Hệ thống được xây dựng theo quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của nhà nước nhưng hoàn toàn có thể chỉnh sửa và thay đổi theo nhu cầu của từng khách hàng.