Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Hệ thống thông tin đất đai

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói
 • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

- Hệ thống được xây dựng nhằm tin học hóa quá trình xử lý hồ sơ cho các đơn vị, hỗ trợ công tác quản lý và xử lý nghiệp vụ (giảm 30% - 50% thời gian thụ lý hồ sơ); Nâng cao khả năng trao đổi và tích hợp thông tin trong nội bộ các đơn vị theo ngành; Nâng cao khả năng cung cấp thông tin chính xác, hệ thống và tổng hợp cho lãnh đạo; Cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp thông qua Internet.
- Hệ thống được xây dựng theo các quy định của chính phủ về quản lý đất đai nhà nước như Nghị định 88/2009/NĐ-CP, thông tư 17/2009/TT-BTNMT, Thông tư 09/2007/TT-BTNMT.

I. Chức năng hệ thống
 1. Chức năng module Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Xử lý thông tin thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Xử lý thông tin chủ sử dụng/sở hữu
 • Xử lý thông tin pháp lý/quy hoạch
 • Ý kiến đề xuất
 • Lập công văn
 • In tờ trình xử lý
 • In phiếu chuyển thuế
 • In quyết định cấp Giấy chứng nhận
 • In Giấy chứng nhận. (thông tin, bản đồ hiện trạng)
 • In ghi nhận trang 3 Giấy chứng nhận
 • Nhập số Giấy chứng nhận: Hình thức nhập hoặc quét mã vạch.
 • Tra cứu thông tin hồ sơ cấp Giấy chứng nhận
 • Tra cứu thông tin ngăn chặn
 • Tra cứu thông tin quy hoạch ứng dụng GIS
 • Tra cứu thông tin thửa đất
 1. Chức năng module Quản lý biến động
 • Tra cứu/hiển thị thông tin thửa đất trước biến động
 • Xử lý tách/hợp thửa (trong trường hợp biến động 1 phần thửa
 • Xử lý (chỉnh lý) thông tin biến động (Chỉ chỉnh lý thông tin bị biến động)
 • In tờ trình
 • In Giấy chứng nhận – trường hợp cấp mới
 • In nội dung thay đổi trường hợp ghi nhận trang 4
 • Tra cứu thông tin hồ sơ biến động
 • Tra cứu lịch sử biến động
 1. Chức năng module Lập hồ sơ địa chính
 • Lập sổ cấp GCN: lập tự động khi nhập số Giấy chứng nhận
 • Lập sổ Đia chính: Lập tự động khi nhập số Giấy chứng nhận
 • Lập sổ Đăng ký biến động: lập tự động khi in ghi nhận T4 giấy chứng nhận.
 • Hiệu chỉnh sổ Cấp Giấy chứng nhận: Tự động
 • Hiệu chỉnh sổ Địa chính: Tự động. Trong trường hợp số CMND không có hoặc bị trùng sẽ thực hiện bằng chức năng “Hiệu chỉnh sổ Địa chính”
 • In sổ cấp Giấy chứng nhận
 • In sổ Địa chính
 • In sổ đăng ký biến động
 1. Chức năng kế thừa phần mềm Nhận hồ sơ 1 dấu 1 cửa, luân chuyển và điều hành xử lý hồ sơ:
 • Quản lý hệ thống
 • Xử lý hồ sơ
 • Biên nhận hồ sơ
 • Tổng hợp báo cáo
II. Tính ưu việt của hệ thống
 • CSDL postgre SQL là CSDL open soure, có khả năng quản lý khối lượng dữ liệu lớn
 • Hệ thống thông tin đất đai xây dựng ứng dụng công nghệ GIS
 • Cấu trúc dữ liệu hình học theo chuẩn Open GIS
 • Mô hình lưu trữ dữ liệu hình học theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, đáp ứng khả năng khai thác và cập nhật dữ liệu theo mô hình mạng, cùng 1 thời điểm nhiều người cùng khai thác dữ liệu bản đồ theo phân quyền
 • Các ứng dụng đều sử dụng chung 1 CSDL, mang tính liên thông giữa các ứng dụng và các phòng ban tham gia hệ thống
 • Biểu mẫu báo cáo ngoài, có thể chỉnh sửa
 • Có thể xuất dữ liệu ra AutoCad
 • HTTT với các CSDL đầy đủ cho quản lý đô thị nói chung và quản lý đất đai nói riêng

III. Danh sách khách hàng đang sử dụng

 • UBND quận Bình Tân
 • UBND quận Thủ Đức
 • UBND huyện Bình Chánh
 • UBND Quận Bình Thạnh
 • UBND quận 2
 • UBND quận 10
 • UBND Quận Phú Nhuận
 • UBND huyện Nhà Bè

IV. Triển khai

 • Có khả năng triển khai theo mô hình liên thông trong tỉnh và thành phố, hoặc theo mô hình quận huyện
 • Thời gian triển khai từ một (01) đến (02) tháng.
 • Hệ thống được xây dựng theo quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của nhà nước nhưng hoàn toàn có thể chỉnh sửa và thay đổi theo nhu cầu của từng khách hàng.