Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Ống cân thẳng hàng tích hợp thước trắc vi quang học

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Đặc điểm của ống cân thẳng hàng tích hợp thước trắc vi quang học

Bằng các sử dụng 2 thước trắc vi X và Y chính xác cao, cho phép đo được với độ chính xác đến 0.05mm trên phạm vi 30m

Các ứng dụng khác: cân thẳng hàng, đo song song, vuông góc, độ phẳng, độ thẳng của trục chân vịt tàu thủy, khung máy bay…

Sự đồng trục từ cơ khí đến quang học đều dưới 6 µm

Độ song song của đường ngắm quang và trục cơ học nhỏ hơn 3 giây cung

Thước trắc vi chính xác X và Y với độ phân giải 0.02 mm

Phụ kiện đa dạng.