Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt model VA900

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Đặc điểm của ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt model VA900

Độ chính xác đến 1 giây cung

Phụ kiện đa dạng cho nhiều ứng dụng khác nhau

Thiết kế chắc chắn, sử dụng đơn giản với hiển thị 2 trục

Dải đo rộng ± 900 giây cung