Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực tích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch. Nó cho phép doanh nghiệp cung cấp và tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau để đạt được mục tiêu trên

Hệ thống bao gồm nhiều phân hệ, từng phân hệ có thể hoạt động độc lập nhưng chúng có thể kết nối với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhau nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn

Asia Enterprise được xây dựng và phát triển bằng các công cụ hiện đại nhất, lập trình trên ngôn ngữ .NET, cơ sở dữ liệu SQL Server cho phép cập nhật và khai thác dữ liệu qua mạng Internet. Hỗ trợ Unicode, cho phép nhập nhiều ngôn ngữ trên cùng một dòng dữ liệu.

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

(Mô hình quản lý và liên kết dữ liệu giữa các phòng ban)

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

(Mô hình chạy online cho nhiều điểm, nhiều chi nhánh)

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

(Mô hình kiểm tra và xem báo cáo khi đi ra bên ngoài)

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

1. HỆ THỐNG

Phân hệ thống quản lý, liên kết và giám sát mọi hoạt động của các phần hành trong Asia Enterprise. Nó đảm bảo việc đăng nhập của người dùng, hoạt động của mỗi chức năng đều được kiểm soát và lưu lại.

Chức năng chính

Quản lý và phân quyền người sử dụng, có thể phân quyền truy cập các chức năng, quyền tác động lên danh mục và chứng từ (quyền nhập/sửa/xoá)

Khai báo thêm, bớt các đơn vị cơ sở hạch toán độc lập, phụ thuộc hoặc tổng hợp toàn ngành theo mô hình Tổng Công ty.

Khai báo thêm, bớt các bộ phận hạch toán trong đơn vị cơ sở(Công ty, chi nhánh)

Khai báo các tham số tuỳ chọn để phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp.

Kiểm tra tính đồng bộ và tính đúng đắn của số liệu.

Lưu trữ số liệu định kỳ.

Khoá hoặc mở dữ liệu tháng (không cho phép sửa đổi / cho phép sửa đổi số liệu).

Chọn năm làm việc (làm việc với số liệu của năm nào)

Chọn đơn vị cơ sở làm việc (làm việc với số liệu của đơn vị, bộ phận nào)

Hướng dẫn sử dụng chương trình.

2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Phân hệ kế toán tổng hợp là nền tảng của hệ thống kế toán, được thiết kế mềm dẻo để đáp ứng đáp ứng yêu cầu của các công ty có quy mô và mô hình khác nhau. Nó cung cấp nhiều chức năng phục vụ cho việc hoạch định kế hoạch và các quy trình xử lý cần thiết. Phân hệ kế toán tổng hợp liên kết với tất cả các phân hệ của hệ thống, nơi cung cấp đầy đủ và chính xác các dữ liệu tài chính.

 Các chức năng chính

Cập nhật các chứng từ kế toán tổng quát, phân bổ, kết chuyển tự động.

Tạo và quản lý danh mục tài khoản, độ dài số hiệu các tài khoản cho phép 20 ký tự.

Trang thái của tài khoản Sử dụng/Không sử dụng, cho phép quản lý và in lại số liệu của các tài khoản không còn sử dụng.

Quản lý và phân chia các kỳ kế toán, thực hiện các công việc khoá sổ cuối kỳ.

Khai báo quy trình và thực hiện việc chuyển số liệu từ các phân hệ vào số cái.

Từ sổ nhật ký và số cái có thể truy ngược lại các chứng từ gốc

Thực hiện khoá số liệu, không cho phép người dùng thay đổi khi số liệu đã được chuyển lên sổ cái

Khai báo định mức/kế hoạch ngân sách cho từng tài khoản và các đối tượng. Tự động tạo số kế hoạch theo số thực tế của kỳ kế toán do người dùng lựa chọn.

Cho phép chuyển/huỷ chuyển các bút toán từ các phân hệ khác vào sổ cái.

3. TIỀN MẶT - NGÂN HÀNG

Phân hệ kế toán Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng dùng thực hiện và quản lý các hoạt động thu, chi, thanh toán, chuyển khoản,... liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hoặc tiền vay bằng đồng nội tệ hoặc ngoại tệ để đưa ra các báo cáo về quỹ tiền mặt, tiền gửi và tiền vay.

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise
 
 
 

Chức năng chính

Phân hệ này dùng để cập nhật chứng từ thu, chi theo khách hàng, hợp đồng hóa đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí từ quỹ tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng.

Cho phép in từ chương trình các mẫu Phiếu thu, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi theo mẫu đặc thù và người dùng có thể chỉnh sửa lại. Hệ thống có sẵn nhiều mẫu Ủy nhiệm chi theo quy định của các ngân hàng.

Hệ thống cho phép thu, chi tiền cho nhiều đối tượng khách hàng, nhà cung cấp trên cùng một chứng từ thu hoặc chi.

Chương trình cho phép theo dõi tạm ứng và thực hiện thanh toán theo từng khoản tạm ứng.

Cập nhật, theo dõi và quản lý các khế ước vay tiền ngân hàng, khoản vay của các cá nhân, đơn vị. Hệ thống tính lãi theo từng khoản khế ước và khoản vay.

4. BÁN HÀNG

Phân hệ quản lý bán hàng quản lý toàn bộ hoạt động của quy trình bán hàng, từ khâu tiếp nhận đơn hàng, xử lý, chấp nhận, thu tiền, chuyển hàng đến khi xuất hoá đơn. Người dùng có thể định nghĩa và quyết định lại các bước quy trình cho phù với doanh nghiệp của mình.

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

Các chức năng chính

Cập nhật Đơn hàng, Phiếu giao hàng, Hoá đơn, Hàng bán bị trả lại

Quản lý các khách hàng, các địa chỉ giao hàng của khách hàng

Theo dõi các nhà vận tải, các phương tiện vận tải khi giao hàng

Theo dõi cung đường vận tải, khoảng cách và đơn giá vận tải

Theo dõi và tính chiết khấu theo nhiều phương án, cho phép khai báo đến 15 mức chiết khấu trên một mặt hàng

Theo dõi hàng khuyến mại và hàng trả chiết khấu

Theo dõi bán hàng theo bộ phận và nhân viên bán hàng

Theo dõi việc thực hiện đơn hàng/xuất hàng/hoá đơn theo hợp đồng

Theo dõi các khoản chi phí phát sinh như chi phí bốc xếp, chi phí đóng gói…

Theo dõi theo thời hạn thanh toán của từng hoá đơn, tự động tính lãi quá hạn, tính chiết khấu tài chính cho việc thanh toán sớm

5. MUA HÀNG

Phân hệ quản lý mua hàng quản lý toàn bộ hoạt động của quy trình mua hàng, từ khâu lập yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng, chọn nhà cung cấp, nhập hàng và thanh toán

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

Các chức năng chính

Cập nhật yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng, nhập hàng, trả lại hàng

Quản lý các nhà cung cấp

Tự động tạo yêu cầu mua hàng từ số lượng tồn kho thực tế và tồn kho định mức

Tự động cập nhật số tiền thanh toán, số lượng hàng đã giao cho từng đơn hàng

Có thể liên kế từ 1 đơn hàng đến nhiều phiếu nhập và một phiếu nhập cho nhiều đơn hàng

6. HÀNG TỒN KHO

Quản lý chi tiết các mặt hàng trong kho, quản lý chi tiết các thông tin như kích cỡ, yêu cầu kỹ thuật và vị trí hàng trong kho. Cập nhật và lưu vết các quá trình nhập kho, xuất kho, chuyển kho, chuyển vị trí trong kho, điều chỉnh và kiểm kê kho. Đánh giá giá trị hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau . Cung cấp các báo cáo nhập, xuất, tồn phục vụ cho việc quản lý kho.

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

 

Các chức năng chính

Cập nhật các chứng từ nhập kho, xuất kho, chuyển kho, chuyển vị trí, điều chỉnh và đánh giá.

Tạo bảng và cập nhật số liệu kiểm kê.

Quản lý các mặt hàng theo dõi và không theo dõi tồn kho.

Khai báo danh mục kho hàng, nhóm hàng, mặt hàng…

Quản lý đơn vị tính mua, đơn vị tính bán, đơn vị tính tồn kho và các đơn vị tính tự do khác, không giới hạn số đơn vị tính.

Theo dõi hàng theo mã vạch (barcode)

Theo tồn kho theo kho, theo vị trí, theo lô.

Tính giá hàng tồn kho theo các phương pháp Trung bình tháng, trung bình di động, đích danh, nhập trước xuất trước.

Từ báo cáo có thể tra ngược về các giao dịch, kể cả các giao dịch được chuyển từ các phân hệ bán hàng hay mua hàng.

7. CÔNG NỢ PHẢI THU

Phân hệ quản lý công nợ phải thu quản lý các thông tin về khách hàng, các giao dịch mua bán với khách hàng, số phát sinh và số dư của khách hàng. Cho phép gán các phiếu thu với các hoá đơn, liên kết số liệu với phân hệ bán hàng, tiền mặt-tiền gửi.

Các chức năng chính

Tạo và quản lý các khách hàng, không giới hạn các điểm giao hàng với mỗi khách hàng.

Tạo mới, sửa khách hàng ngay khi cập nhật chứng từ.

Cập nhật hoá đơn bán hàng, các hoá đơn bán hàng dịch vụ.

Theo dõi phải thu chi tiết theo từng khách hàng.

Theo dõi phải thu theo hoá đơn, hạn thanh toán của từng hoá đơn.

Từ các giao dịch trên sổ cái có thể truy ngược về các giao dịch phải thu và bán hàng.

8. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Phân hệ này quản lý đầy đủ thông tin các nhà cung cấp, cập nhật hoá đơn nhà cung cấp, phiếu thanh toán, điều chỉnh công nợ … Với công cụ do phân hệ này cung cấp bạn có thể quyết định viêc ưu tiên các khoản phải thanh toán, lựa chọn các phương thức, giảm các rủi ro công nợ với nhà cung cấp, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng và quá trình thực hiện chúng

Các chức năng chính

Tạo và quản lý danh sách nhà cung cấp, tổ chức sắp xếp và tìm kiếm các nhà cung cấp thuận tiện và dễ dàng.

Cập nhật hoá đơn nhà cung cấp tổng hợp/chi tiết, các khoản thanh toán, điều chỉnh và bù trừ công nợ.

Cho phép một hoá đơn gắn với nhiều phiếu chi và một phiếu chi cho nhiều hoá đơn.

Quản lý hạn thanh toán, quá trình thanh toán của các hoá đơn.

Cảnh báo các khoản thanh ưu tiên thanh toán, các khoản nợ đến hạn…

Từ sổ cái, sổ công nợ có thể truy ngược lại các giao dịch gốc liên quan như hoá đơn, phiếu chi trả tiền

9. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Phân hệ này được thiết kế để quản lý tài sản cố định/công cụ dụng cụ, tính khấu hao, quy trình bảo quản luân chuyển tài sản, thay đổi nguyên giá, tăng giảm tài sản, các công cụ đi kèm tài sản…

Phân hệ tài sản cố định hoạt động khá độc lập với hệ thống, các dữ liệu dùng chung chỉ liên quan đến kế toán tổng hợp, đó là khai báo các tài khoản sổ cái và chuyển dữ liệu khấu hao hàng tháng vào sổ cái.

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

Tài sản

Theo dõi tài sản cố định về nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng...

Theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định.

Theo dõi quá trình thay đổi nguyên giá và điều chuyển bộ phận sử dụng, công trình, phí hay thay đổi bản chất tài khoản tài sản, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí.

Tính khấu hao, lên bảng phân bổ khấu hao và tạo các bút toán phân bổ khấu hao sang sổ cái.

Công cụ

Cập nhật phiếu xuất công cụ dụng cụ phân bổ nhiều lần.

Tự động tính và phân bổ giá trị vào chi phí.

Theo dõi số kỳ phân bổ, thời gian sử dụng.

Theo dõi theo bộ phận sử dụng, báo hỏng công cụ dụng cụ.

10. GIÁ THÀNH

Phân hệ này được thiết kế để thực hiện tập hợp chi phí theo đối tượng, phân bổ chi phí chung, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính ra thẻ giá thành sản phẩm. Quản lý các khoản chi phí trả trước phân bổ dần vào chi phí sản xuất. Phân hệ chủ yếu lấy dữ liệu phát sinh từ các nghiệp vụ ở phân hệ khác như phiếu chi, phiếu thanh toán, phiếu xuất vật tư, phiếu nhập kho thành phẩm.

 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Asia Enterprise

 

Chức năng chính

Khai báo, theo dõi về quy trình sản xuất, định mức tiêu hao vật tư cho từng sản phẩm.

Quản lý và khai báo các đối tượng thành phẩm cần tính giá thành. Tự động đồng bộ với danh mục thành phẩm tồn kho.

Khai báo định mức tiêu hao, định mức lương, công đoạn sản xuất, thời gian sản xuất cho từng thành phẩm.

Hỗ trợ nhiều phương pháp đánh giá dở dang cuối kỳ tự động. Căn cứ vào định mức tiêu hao và lượng nguyên liệu thực tế xuất sản xuất, chương trình hỗ trợ người dùng tính ra số lượng thành phẩm đang thực hiện sản xuất.

Kết chuyển chi phí trực tiếp và phân bổ chi phí chung vào cuối kỳ. Chương trình hỗ trợ nhiều công thức tính hệ số để phân bổ chi phí chung cuối kỳ.

11. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 

 

Asia HRM là một phân hệ nằm trong hệ thống Asia Enterprise, nó có thể được cài đặt độc lập hoặc cùng với hệ thống Asia Enterprise, có thể hoạt động độc lập hoặc liên kết thống nhất với các phân hệ kế toán tổng hợp và chi phí giá thành, nó có thể liên kết số liệu với các thiết bị chấm công điện tử để lấy dữ liệu vào bảng chấm công, tính lương.

Asia HRM được thiết kế để quản lý từ quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên cũng như toàn bộ hồ sơ và quá trình làm việc của nhân viên. Nó cho phép quản lý toàn bộ quá trình hoạt động, luân chuyển vị trí công tác, các quá trình lương, bảo hiểm xã hội và nhiều thuộc tính khác của nhân viên. Cho phép lưu trữ, phân loại và quản lý hồ sơ của cả những nhân viên đã rời khỏi đơn vị.

Khi tiến hành nghiên cứu về nhu cầu của các tổ chức về quản lý nhân sự, một điều hiển nhiên là có rất nhiều sự khác nhau về cơ cấu tổ chức và yêu cầu quản lý nhân lực, cũng như khả năng và yêu cầu của người sử dụng là rất đa dạng. Asia HRM được thiết kế để có thể định nghĩa mọi cơ cấu tổ chức, cho phép sử dụng đến 30 trường tự do với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, nó được thiết kế để phù hợp cho các doanh nghiệp có độ lớn và cơ cấu tổ chức khác nhau, dễ dàng sử dụng, phù hợp với nhiều trình độ và yêu cầu của người dùng.

12. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

Quản lý tiền lương là một tiểu phân hệ thuộc phân hệ Asia HRM. Nó có thể được cài đặt độc lập hoặc cùng với Asia HRM trong hệ thống AsiaERP, có thể hoạt động độc lập hoặc liên kết thống nhất với các phân hệ khác. Tiểu phân hệ Quản lý tiền lương cho phép quản lý toàn bộ quá trình lương thưởng của các nhân viên cũng như toàn bộ các quỹ lương của các bộ phận trong công ty.

Một số chức năng chính

Cập nhật bảng chấm công hàng ngày theo hai hình thức: nhập trực tiếp hoặc kết nối với máy chấm công quẹt thẻ.

Cập nhật sản lượng sản phẩm/công đoạn theo nhân viên.

Cập nhật sản lượng sản phẩm/công đoạn theo bộ phận.

Cập nhật doanh thu kinh doanh theo bộ phận: có thể nhập trực tiếp hoặc liên kết trực tiếp với phân hệ bán hàng để lấy số liệu.

Phân bổ quỹ lương, thưởng có cho phép điều chỉnh cho các bộ phận.

Tính lương và cho phép khai báo, thay đổi công thức tính lương trên bảng lương.

Các báo cáo về quỹ lương, bảng thanh toán tiền lương, phiếu lương, sản lượng sản phẩm,…

Công ty cổ phần phát triển phần mềm Asiasoft

Công ty Cổ phần phát triển phần mềm ASIA thành lập và phát triển hơn 17 năm với định hướng chuyên nghiệp trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp quản lý tổng thể. Với gần 150 nhân viên tư vấn, triển khai và hỗ trợ trải rộng trên cả 3 miền, kết hợp với hàng chục đối tác là các công ty lớn trên toàn quốc, đã và đang khẳng định sức mạnh và uy tín của mình trên các phương diện:

Đầu tư phát triển các sản phẩm phần mềm

Tư vấn xây dựng hệ thống thông tin quản lý

Triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng phần mềm

Bảo hành và bảo trì sản phẩm đã cung cấp cho khách hàng

Trong xu thế hội nhập và phát triển, ASIA cùng với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm từng bước liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để cung cấp cho thị trường các sản phẩm phần mềm tốt nhất, với chi phí phù hợp nhất và dịch vụ hỗ trợ hoàn hảo nhất.

Những mốc lịch sử

2016

Giải thưởng “Sao khuê 2016” cho cho “Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp Asia Enterprise”, được xếp hạng sản phẩm phần mềm ưu việt

2014

Giải thưởng “Sao khuê 2014” cho cho “Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp Asia Enterprise”, được xếp hạng sản phẩm phần mềm ưu việt.

2012

Giải thưởng “Sao khuê 2012” cho cho “Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp Asia Enterprise”, được xếp hạng sản phẩm phần mềm ưu việt 4 sao

Nhận bằng khen của UBNDTP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông năm 2011.

2008

Giải Thưởng “Sao Khuê 2008” dành cho “Doanh nghiệp phần mềm có tốc độ tăng trưởng tiêu biểu trong năm” do hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam - VINASA phối hợp cùng Bộ Bưu chính Viễn Thông trao tặng, Đây là giải thưởng quan trọng nhất và có uy tín của ngành công nghiệp phần mềm ở Việt Nam.

2007

Giải thưởng “ Sao Khuê 2007”, đạt danh hiệu “Phần mềm ưu việt”. Được cấp bằng khen “Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự phát triển ngành công nghệ thông tin truyền thông của thành phố năm 2006” của Chủ tịch UBDN Thành Phố Hồ Chí Minh.

2006

Được cấp chứng chỉ “Phần mềm uy tín, chất lượng” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp. Đạt huy chương vàng “ Đơn vị công nghệ thông tin Việt Nam” do Hội Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh trao tặng.

2004

Thành lập chi nhánh tại Thành Phố Đà Nẵng. được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhẵn hiệu hàng hóa số 54617 do Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và công nghệ cấp theo quyết định số A2946/QĐ-ĐK, ngày 08/05/2004 của Cục Trưởng Cục sở hữu trí tuệ

2003

Đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phần Mềm ASIA

2002

Thành lập chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Đạt danh hiệu vàng năm 2002 tại hội chợ “Sản phẩm mới – Công nghệ mới”. Được cấp giấy chứng nhận bản quyền phần mềm số 196/2002/QTG do Cục bản quyền tác giả cấp ngày 10 tháng 4 năm 2002.

2001

Thành lập Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phần Mềm Kế Toán ASIA

"Chất lượng chuyên nghiệp - Dịch vụ hoàn hảo!"

Là phương châm kinh doanh của ASIA nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Asia chỉ kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực duy nhất là phát triển phần mềm. Với sự chuyên nghiệp này ASIA sẽ cung cấp cho các khách hàng các sản phẩm và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Chat ngay
Liên hệ
Lịch sử