Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Thiết bị kiểm tra áp lực di động model TSP

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Thiết bị kiểm tra áp lực di động model TSP để kiểm tra áp suất cao tại chỗ hoặc tại cửa hàng cho đường ống, bình và van.

Phạm vi áp suất lên đến 1000 bar

Trường ứng dụng:

Kiểm tra áp suất cao của các van trong dòng

Kiểm tra áp suất cao của van tại cửa hàng với việc sử dụng mặt bích mù

Kiểm tra áp suất cao của đường ống, bình và máy bơm

Phương tiện thử nghiệm:

Nước

Dầu

Các hệ thống kiểm tra di động khác:

Kiểm tra chân không

Kiểm tra lượng rò rỉ