FREE

Hồ sơ

Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Grex Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 29/04/2021 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Phần mềm quản lý năng suất sản xuất, Phần mềm ERP, Thiết kế và xây dựng webssite, Dịch vụ oursoucing phần mềm, Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Lượt truy cập: 2,125 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực