Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần đầu tư công nghệ xử lý chất thải nguy hại

Cần đầu tư công nghệ xử lý chất thải nguy hại

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần đầu tư công nghệ xử lý chất thải nguy hại

Dự án đã trình và được thành phố Đà Nẵng đưa vào quy hoạch, hiện đang tìm công nghệ và thiết kế cơ sở 1/500

Ưu tiên công nghệ của Hàn Quốc, Nhật Bản; ưu tiên xử lý triệt để.

Vốn đầu tư ban đầu 100 tỷ

Danh sách các thiết bị của dự án: