Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ chuyển đổi Modbus RTU/ ASCII sang HART ICP DAS

Cần mua bộ chuyển đổi Modbus RTU/ ASCII sang HART ICP DAS

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ chuyển đổi Modbus RTU/ ASCII sang HART ICP DAS

Model: HRT-710

Số lượng mua: 1 bộ

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hải Dương